50PLUS eist openheid van Limburgse gemeenten over WMO-bestedingen

50PLUS eist openheid over de besteding van de WMO-gelden in 2014 en 2015. Daarom heeft de Limburgse Statenfractie onlangs bij alle Limburgse gemeenten WOB-verzoeken ingediend.

“Met de uitkomsten geven we WMO-consumenten een sterke onderhandelingspositie richting gemeenten”, zegt Statenlid Henk van der Linden. “Nu moeten de zorgvragers het doen met wat ze krijgen toegeworpen.

Rekenkamers
Door een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) kunnen zij straks het beleid van hun gemeente beoordelen en met andere gemeenten vergelijken. Ook krijgen gemeenteraden en lokale rekenkamers hiermee bruikbare handvatten voor controle en bijsturing.”
De bijzondere actie van 50PLUS Limburg heeft intussen landelijk navolging gekregen. De Statenfractie in Overijssel bijvoorbeeld, heeft het Limburgse voorbeeld gevolgd en bij alle gemeenten in de provincie een WOB-verzoek over de WMO ingediend.
Huis voor de Zorg
De Statenfractie 50PLUS staat niet alleen. Onder meer het Huis voor de Zorg Limburg steunt de actie van deze partij. Directeur Jo Maes onderstreept in dat verband dat ook moet worden gekeken naar de mensen die nog niet worden bereikt. Vermoedelijk vormen zij een behoorlijk grote groep.
Maes: “Als je alleen stuurt op wat je aan de loketten ziet, is dat penny wise, pound foolish; korte termijn winst, lange termijn verpaupering in wijken en buurten.”
310 miljoen euro
De WOB-actie van de Limburgse 50PLUS Statenfractie is ingegeven door berichten in Binnenlands Bestuur dat er bij negen van de tien gemeenten overschotten aan WMO-gelden bestaan. Er wordt een bedrag genoemd van 310 miljoen euro, gebaseerd op onderzoek door een bureau bij 126 van de 390 gemeenten.
Schandalig
50PLUS noemt dat ‘schandalig’ en vindt dat al het WMO-geld naar de zorg moet gaan. Wat te veel is, moet niet worden opgepot of besteed aan andere zaken om de begroting kloppend te maken.
ANBO
De ANBO gaf eerder al aan dat gemeenten te voorzichtig zijn in hun WMO-beleid. Als je kijkt naar de huidige verschraling van de zorg, onder meer door te strenge indicatie en te hoge eigen bijdragen, zijn WMO-overschotten daarom niet acceptabel, aldus de ouderenorganisatie.
Schrijnende situaties
Bij de uitvoering van de WMO bepaalt de landelijke overheid het beleid. De lokale overheid doet de uitvoering en deze heeft daarbij een behoorlijke beleidsvrijheid.
In combinatie met veel wisselingen in de regelgeving zorgde de invoering van de nieuwe WMO tot nu toe voor veel onduidelijkheid en enkele soms schrijnende situaties rondom individuele hulpvragers.
Rechtszaken
Het is zelfs gekomen tot rechtszaken waarin zorgvragers hun gelijk willen halen. De rechter tikte vorige maand bijvoorbeeld de gemeente Montferland op de vingers vanwege haar invulling van het WMO-beleid. Hierdoor werd een 94-jarige vrouw onterecht gekort op huishoudelijke hulp.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.