Bib Roerdalen wordt ontmoetingsplaats

De gemeente Roerdalen wil het bibliotheekwerk vernieuwen. De nieuwe koers gaat uit van de bibliotheek als ontmoetingsplaats, niet alleen maar als een ruimte met boeken. De nadruk moet gaan liggen op de maatschappelijke rol.

Er moet bovendien een samenwerking komen met de scholen en de initiatiefnemers van de vrijwillige bibliotheken om het lezen in de brede zin te bevorderen. De gemeente zoekt een professionele aanbieder die de nieuwe koers kan uitvoeren.

Ontmoetingsplaats
De bibliotheek als ontmoetingsplaats, een laagdrempelige plek waar iedereen graag komt. Bibliotheken die een grotere maatschappelijke rol krijgen en zo bijdragen aan krachtige, leefbare dorpen. Dat is de nieuwe koers die de gemeente wil inslaan. De schoolbibliotheken zullen blijven bestaan. Daarnaast wil de gemeente één of twee aantrekkelijke bibliotheken met een vernieuwend aanbod realiseren. De gemeente gaat inwoners, vrijwilligers, scholen en andere partijen in de dorpen hierbij betrekken.

Leesconsulent
Elke basisschool heeft een bibliotheek waar leerlingen boeken kunnen lenen. De basisscholen hebben bovendien een leesconsulent. Een leesconsulent ondersteunt medewerkers van de school, leerlingen en vrijwilligers met activiteiten die het lezen moeten bevorderen. De gemeente wil de rol van de leesconsulenten verstevigen. Zo moet er bijvoorbeeld meer aandacht komen voor kinderen die moeite hebben met lezen.

Subsidieprocedure
Het vernieuwde aanbod moet worden ingevoerd per 1 januari 2017. Meer informatie over de procedure staat in de Nadere regels subsidieverlening bibliotheekwerk Roerdalen 2016.

Te downloaden:
Nadere regels subsidieverlening bibliotheekwerk Roerdalen 2016.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.