Extra beveiliging stadhuis Weert

De baliemedewerkers van de gemeente Weert hebben steeds meer te maken met agressieve klanten. Vanwege de toename van het aantal incidenten en de ernstigere aard van de agressie, komt er beveiliging tijdens de openingstijden van het stadhuis. Dat betekent dat er voortaan een gecertificeerde beveiliger zichtbaar in de hal van het stadhuis aanwezig is. Ook komen er aanpassingen van de balies, cameratoezicht in de publiekshal en (extra) training voor de frontoffice medewerkers.

Waar verbale agressie voorheen bestond uit schelden, worden medewerkers de laatste tijd ook persoonlijk geïntimideerd. Dit gaat zelfs zo ver dat medewerkers ook buiten het stadhuis worden lastig gevallen. Het gaat dan om het bewust inbreuk doen op de privacy van medewerkers door het stellen van persoonlijke vragen en ongewenst contact maken na werktijd. De angst onder de medewerkers neemt hierdoor toe. Om medewerkers te beschermen, zijn er reeds alarmknoppen aanwezig bij de balies en spreekruimten in de publiekshal. In 2015 werd in totaal 27 keer op de alarmknop gedrukt, in 2016 tot nu toe 11 keer. De politie en/of een speciaal intern alarmteam komt dan in actie. Daarnaast waren er vorig jaar 36 meldingen van agressie waarbij is bekeken of er gevolgen aan moeten worden verbonden (zoals een stadhuisverbod, aangifte etc.). In 2016 zijn er tot nu toe 10 officiële agressiemeldingen geregistreerd.
Oproep burgemeester tot het stoppen van agressie

Burgemeester Jos Heijmans: “We hebben op dit moment veel te veel last van mensen die zich niet kunnen gedragen. We nemen dan ook maatregelen ter bescherming van onze medewerkers, inwoners en bezoekers. Medio vorig jaar deed ik helaas ook al een oproep om het toenemend geweld tegen ambtenaren te stoppen. Ik doe deze oproep niet alleen als burgemeester van Weert, maar ook als werkgever en als burgervader die opkomt voor de veiligheid van de inwoners van zijn stad. Of het nu gaat om verbale agressie of fysiek geweld, de impact is zeer groot voor degenen die het treft. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een speciale campagne in het leven geroepen: Veilige Publieke Taak! Maar alleen campagne voeren helpt niet. Dus gaan we nu ook maatregelen nemen.” Na een half jaar bekijkt de gemeente of de maatregelen hebben bijgedragen aan het bevorderen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

2 reacties op “Extra beveiliging stadhuis Weert”

  1. Agressieve personen die zich in het Gemeentehuis misdragen en hun agressie niet kunnen bedwingen
    meteen de toegang tot het Gemeentehuis ontzeggen en op hun eventuele. uitkering korten. Ze horen zich maar aan de regels te houden. Je moet daar maar zitten als Baliemedewerker. Schande !

  2. Zou het misschien kunnen zijn dat “de gewone man” niets begrijpt van de overmatige bureaucratie?
    De ambtenaren staan te ver weg van het volk, terwijl deze ambtenaren toch een dienstverlenende taak hebben uit te voeren om de stadsgenoten ten dienst te staan?
    Misschien toch eens de hand in eigen boezem steken, gemeente Weert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.