Weert zet in op versteviging van de mantelzorgondersteuning

Ondersteuning voor mantelzorgers versterken; dat is het doel van het Plan van aanpak ‘Mantelzorgvriendelijk Weert’ zoals dat door het College van Burgemeester en Wethouders van Weert is vastgesteld. De druk op mantelzorgers neemt de komende jaren alleen maar toe door het groeiend aantal ouderen. “Het is van belang om extra aandacht aan mantelzorg te schenken. Zeker als steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen”, aldus wethouder Paul Sterk.

De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers. Dat wordt sinds 2012 uitgevoerd door Punt Welzijn. Zij hebben een steunpunt voor mantelzorgers, waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor of advies-op-maat. Punt Welzijn organiseert diverse activiteiten voor mantelzorgers, zoals ‘mantelzorgers samen aan de koffie’, de Dag van de Mantelzorg en het Maatjesproject (kijk op goedbezigweert.nu).

Belang mantelzorg neemt toe
Mantelzorg is vaak geen keuze, maar het overkomt je en kan als belastend worden ervaren. De gemeente Weert investeert in het verder verstevigen van mantelzorgondersteuning. “Dat is nodig”, zegt wethouder Paul Sterk: “De groep mantelzorgers zal de komende jaren uitbreiden. We hebben ook in Weert te maken met de dubbele vergrijzing. Maar niet alleen ouderen, ook mensen met een beperking zullen een groter beroep op hun naasten doen.”

Speerpunten voor de toekomst
In het plan van aanpak benoemt de gemeente een aantal speerpunten voor de toekomst. Zo is er meer aandacht nodig voor jonge mantelzorgers. Zij beseffen vaak niet eens dat ze mantelzorger zijn. Ze zijn nog onvoldoende in beeld en krijgen dus ook geen ondersteuning. De combinatie zorg en school kan heel zwaar zijn. Punt Welzijn gaat hier de komende tijd mee aan slag.
Andere speerpunten zijn: meer aandacht voor allochtone mantelzorgers, verschillende vormen van mantelzorgwaardering, de combinatie van werk en mantelzorg en het ontlasten van de mantelzorger door de drempel naar respijtzorg te verlagen (zorg aan een zorgbehoevende, met als doel de mantelzorger te ontlasten en vrijaf te geven).

‘Het is fijn om iets voor een ander te betekenen’
Mantelzorg geeft veel voldoening, maar is af en toe ook zwaar. Dan heb je behoefte aan een luisterend oor of aan iemand die even de zorg uit handen neemt. Daarin kunnen mensen elkaar ondersteunen. Of zoals mantelzorgster Gerry Bukkems zegt: “het is fijn om iets voor een ander te betekenen”.

Bekijk het verhaal op Youtube.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.