Het Groene Net van start

Onlangs hebben wethouder Ruud Guyt van de gemeente Sittard-Geleen en Erik Stronk, Algemeen Directeur van Ennatuurlijk hun handtekeningen gezet onder het investeringsbesluit voor Het Groene Net. Met de ondertekening geven de aandeelhouders goedkeuring voor de realisatie van de eerste fase. Deze eerste fase maakt deel uit van het totale ontwikkelmodel van Het Groene Net. Het ontwikkelmodel bestaat vooralsnog uit zeven ontwikkelgebieden. Na de zomer wordt in samenwerking met de Provincie Limburg een start gemaakt met de overige deelgebieden

Naast Ennatuurlijk (50%) is ook de gemeente Sittard-Geleen (50%) aandeelhouder van Het Groene Net BV. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met de gemeente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor al Mijn Streekwarmte BV opgericht. Met de investering wordt een warmtenetwerk aangelegd waarop in eerste instantie 145 consumenten en negen zakelijke klanten worden aangesloten. Het gaat om de projecten De Spil, Spoorkolonie en Ligne. De warmte aan deze klanten wordt geleverd door de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en het bestaande ketelhuis van Ennatuurlijk in de wijk Hoogveld.

107 Groene NetHet Groene Net
In 2009 is het idee voor Het Groene Net opgepakt. Het project richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. De partners in Het Groene Net hebben de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat warmte levert aan ruim 5.000 huishoudens en tientallen bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Deze warmte wordt geleverd op basis van duurzame bronnen, bijvoorbeeld hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en industriële restwarmte van het Chemelotterrein. Bij de voorbereidingen van Het Groene Net waren Provincie Limburg, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, de Europese Investeringsbank (EIB) en het adviesbureau Driven by Values betrokken.

Pluspunten
Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op termijn een van de grootste duurzame warmtenetwerken van Nederland. Er is voor de toekomst een besparing van ongeveer 26 miljoen m3 aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De gemeenten realiseren hun CO2-doelstellingen grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers in Nederland.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.