Minister onder indruk van Codex Eyckensis

Codex

Op dinsdag 23 augustus kreeg Maaseik bezoek van Vlaamse minister voor cultuur Sven Gatz en van gouverneur Herman Reynders. Zij werden verwelkomd door burgemeester Jan Creemers, door de schepenen Myriam Giebens en Dirk Verlaak en door Pierre Thijssen, voorzitter van de Kerkfabriek Catharina. Het gevolg bracht een bezoek aan de kerkschat in de Catharinakerk en in het bijzonder aan het oudste evangelieboek van de Benelux, de Codex Eyckensis, en aan de oudste gewaden van West-Europa, die eveneens deel uitmaken van de Maaseiker kerkschat.

bezoek-minister-sven-gatz4Het hoge bezoek kwam naar Maaseik omdat de Codex Eyckensis de komende jaren Maaseik verlaat om aan een grondig wetenschappelijk onderzoek onderworpen te worden. Dit gebeurt door een team van onderzoekers onder leiding van professor Lieve Watteeuw van de KULeuven. De Codex Eyckensis is een uiterst belangrijk cultuur-historisch voorwerp, dat onder andere het verschijnen van het geschreven woord in onze contreien documenteert. Het onderzoek omvat drie hoofdluiken: een inhoudelijk onderzoek, een onderzoek naar de huidige toestand van de Codex en het toepassen van de meest moderne technieken op vlak van beeldvorming (samenstelling kleurstoffen, pigmenten, enz.). Dit moet onder meer leiden naar de beantwoording van de zeer belangrijke vraag: hoe werd een Codex in de 8ste eeuw gemaakt?

Nieuw museum
Anja Neskens, archeologe van de stad Maaseik, liet de minister en de gouverneur kennis maken met de grootse plannen, die Maaseik heeft voor de betere publieke opstelling van de kerkschatten.De kerkschatten van Maaseik getuigen van een eeuwenoude traditie. Ze zijn op vlak van erfgoed wereldvermaard door de aanwezigheid van twee topstukken: het evangelieboek Codex Eyckensis en de oudste Angelsaksische religieuze gewaden van Europa.
De kerkschat wordt bewaard in de crypte van de Catharinakerk. De presentatie daar is echter niet aangepast aan de mogelijkheden en aan de behoeften van onze tijd. Daarom zocht het schepencollege in samenwerking met de Maaseiker kerkfabriek naar een betere opstelling van de kerkschat. Maaseik kreeg recent de toestemming van de Vlaamse overheid om delen van de kerkschat buiten de Catharinakerk tentoon te stellen. Dit project kan nu uitgewerkt worden met als doel de opstelling in enerzijds de Catharinakerk en anderzijds in de Minderbroederskerk. In die visie kunnen stad en kerkfabriek de exploitatie, het onderhoud en de promotie van de schatkamer ontwikkelen.

Twee locaties voor kerkschat
De opstelling van de kerkschat gebeurt in de toekomst voor een deel in de Catharinakerk (in de twee zijbeuken) en voor een ander deel in het vroegere Minderbroedersklooster (nieuw te bouwen museum boven de huidige kerk). Het jaar 1571 speelt in deze visie een cruciale rol. In dat jaar werd de Aldeneiker kerkschat naar Maaseik overgebracht. Alle objecten uit de periode voor 1571 zullen op termijn een nieuw thuis krijgen in de Minderbroederskerk; de stukken verworven na 1571, blijven in de Sint-Catharinakerk.

Deze nieuwe opstelling zal worden voorbereid en uitgewerkt in samenwerking met een prominent wetenschappelijk college, dat door de stad Maaseik werd aangesteld. De leden zullen het stadsbestuur adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe ontdubbelde expositie. Centraal uitgangspunt is echter wel dat toekomstige bezoekers de beide delen als één inhoudelijk geheel beleven.

Daarom wordt een verhaallijn ontwikkeld die als kapstok voor de expositie zal dienen, met name het leven en de betekenis van de heiligen Harlindis en Relindis. Zij waren de eerste abdissen van het klooster in Aldeneik, de oorsprong van deze kerkschat. Door die verhaallijn worden de twee musea met elkaar verbonden.

De kosten voor deze aanpak worden geraamd op 4,3 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen euro ten laste is van de stadskas. Het stadsbestuur zal voor de financiering van dit bedrag de maximale subsidie aanvragen bij de hogere overheden en zal aankloppenbij alle bedrijven en instellingen die voor sponsoring in aanmerking komen. Minister Gatz was in elk geval zeer positief over de plannen. Hij zal binnen de mogelijkheden van de Vlaamse overheid het dossier verder onderzoeken.

Harlindis- en Relindisstoet in 2022
Maaseik investeert in zijn patrimonium, om het beter aan inwoner en bezoeker te kunnen presenteren. Als één van de belangrijke toeristische steden in Limburg betekent dit voor Maaseik een troef, die ten volle moet worden uitgespeeld om onze stad op de kaart te plaatsen en om onze stad op economisch vlak verder te laten groeien. Trouwens, het gaat om erfgoed waarop menige wereldstad trots zou zijn! Cruciaal in dit alles is het jaar 2022, wanneer de volgende Harlindis- en Relindisstoet door Maaseik trekt. Deze 25-jaarlijkse processie zal opnieuw tienduizenden bezoekers naar Maaseik lokken die dan ook kunnen kennis maken met het cultuur-historisch patrimonium, dat in Maaseik zo weelderig aanwezig is.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.