Nieuwbouw op de Boneput

Boneput2
Afbeelding: Wim Dirickx, architect

Op 17 augustus 2016 werd de erfpachtakte ondertekend tussen de stad Bree en de initiatiefnemers voor de bouw van een nieuwe polyvalente gemeenschapszaal met aansluitend een nieuwe kiné- en doktersgroepspraktijk op de Boneput.

De huidige rode zaal heeft zijn jaren gehad en zal nà de realisatie van de nieuwbouw afgebroken worden. De nieuwe zaal en groepspraktijk zal achter de huidige rode zaal gebouwd worden. De speeltuin krijgt daardoor meer ruimte en het aanzicht van de Boneput wordt daardoor ook verder verfraaid.

Via een gebruiksovereenkomst krijgt de stad garanties dat de sporters en de speelpleinwerking in de nieuwe zaal terecht blijven kunnen, dit zal voor de gebruikers van de zaal een meerwaarde zijn ten opzichte van de huidige zaal.

Ook voor de zaalhuur voor communie- en andere feesten zal men daar terecht blijven kunnen. Voor de beugelclub wordt een oplossing gezocht binnen de bestaande beugelsport-infrastructuur in Bree. Met de ondertekening van de erfpachtovereenkomst kan nu ook de bouwvergunning worden aangevraagd. Die zal dan volgens planning over een drietal maanden afgeleverd kunnen worden. Daarna kunnen de bouwwerken van start gaan. Na de realisatie wordt er in de Boneputstraat, komende van Bree centrum, éénrichtingsverkeer ingevoerd.

(Afbeeldingen: Wim Dirickx, architect)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.