Start dijkversterking in Stevensweert en Ohé en Laak

dike-57693_1280

Waterschap Roer en Overmaas start maandag 5 september 2016 met de versterking van de dijk in Stevensweert en Ohé en Laak. Hierdoor zijn inwoners, bedrijven en de infrastructuur beter beschermd tegen wateroverlast bij hoogwater van de Maas. De werkzaamheden staan gepland tot eind 2017.

Gewenste veiligheidsniveau

Bij Stevensweert en Ohé en Laak is de dijk op een aantal plekken niet stabiel genoeg. Daarom voldoet de dijk hier niet aan het gewenste veiligheidsniveau. Bij hoogwater kan op sommige stukken water onder de dijk door gaan stromen (zogenaamde ‘piping’). Ook zijn enkele taluds van de dijk te steil of is de bovenkant (kruin) van de dijk te smal. Deze plekken worden verstevigd door de dijk te verbreden met klei en plaatselijke ‘slappe’ ondergrond te vervangen door een stevige grondlaag.

Beperkte overlast

Het vrachttransport en het gebruik van (graaf)machines kan hinder opleveren. Overlast voor de omgeving wordt zo veel mogelijk beperkt. Direct aanwonenden aan dijkvakken waar gewerkt wordt, ontvangen schriftelijk bericht over de specifieke werkzaamheden en planning.

25 kilometer dijk versterkt

De dijkversterking in Stevensweert en Ohé en Laak wordt tegelijkertijd uitgevoerd met de dijkversterking bij Grevenbicht en Roosteren. In totaal pakt het waterschap circa 25 kilometer dijk aan op diverse locaties in Limburg. Eerder is gewerkt in Aasterberg, Brachterbeek, Geulle aan de Maas, Merum, Maastricht en Roermond (Alexanderhaven). In 2017 volgen Meers, Maasband, Urmond en Eijsden. Meer informatie over de dijkversterkingen is te vinden op www.overmaas.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.