Intentieovereenkomst aanleg glasvezel buitengebied

fiber-optic-cable-246272_1280

De gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw en Venlo hebben op 14 september samen met de Provincie, LLTB, MKB, LWV en VKKL een intentieovereenkomst gesloten met het bedrijf CIF om te komen tot de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van deze gemeenten.

Voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het buitengebied, is het belangrijk dat men hier beschikt over snel internet. Leerlingen zijn bijvoorbeeld steeds vaker voor hun huiswerk afhankelijk van snel internet. Ook voor dagelijks zaken als sociale media, internetbankieren, grote bestanden down-/uploaden, zorg op afstand, etc., is snel internet onontbeerlijk. Daarnaast zijn bedrijven in het buitengebied voor hun bedrijfsvoering steeds meer aangewezen op internet.

Momenteel is snel internet niet mogelijk doordat in het buitengebied alleen een koperleiding ligt. Deze kan maar een beperkte hoeveelheid data per seconde verzenden. Glasvezelnetwerken bieden  de snelste verbindingen en zijn ook toekomstbestendig. Door de grote afstanden in het buitengebied, is de aanleg van glasvezel echter erg duur. Hierdoor zijn er weinig partijen die dit willen aanleggen.

CIF is bereid glasvezel aan te leggen

De provincie Limburg heeft CIF aan de Noord Limburgse gemeenten voorgesteld, als mogelijk geschikte partij om glasvezel in het buitengebied aan te leggen. Om de kosten omlaag te brengen en de aansluit-/ abonnementstarieven laag te houden, stelt CIF een aantal voorwaarden aan de gemeenten. Ze willen bijv. minder diep gaan liggen om de graafkosten te verminderen. Ook willen ze minder legeskosten betalen. Daarnaast willen ze een voldoende groot gebied in één keer kunnen aanleggen. Vandaar dat  samenwerking met meerdere gemeenten is gezocht. De komende maanden gaan de gemeenten met CIF in onderhandeling over deze voorwaarden. Uiteindelijk zullen deze vastgelegd worden in een convenant.

Aanleg niet meteen mogelijk

Het convenant is een belangrijke stap. Zodra deze voor alle partijen akkoord is, zal CIF overgaan tot vraagbundeling. Dit betekent dat aan de burgers in het buitengebied gevraagd wordt of ze bereid zijn een glasvezelabonnement af te sluiten. Bij een deelname van minimaal 50%, is het voor CIF financieel haalbaar. Als dit percentage gehaald wordt, gaan ze het netwerk uitwerken en financieel regelen. Als dit achter de rug is, kan gestart worden met de aanleg. De verwachting is dat dit proces 2 jaar gaat duren.

Deelname van groot belang

Als de deelname minder dan 50% bedraagt, wordt er geen glasvezel in het buitengebied aangelegd. In dat geval is de kans erg klein dat er op korte termijn glasvezel in het buitengebied wordt aangelegd. CIF gaat samen met de gemeente Weert bekijken hoe ze de vraagbundeling succesvol kunnen laten verlopen. Hierbij worden mogelijk ook andere partijen betrokken (bijv. LLTB, (buurt-)verenigingen, MKB, etc).

(gemeente Weert)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.