Mogelijk herstelwerk aan de verharding Stationsplein

Station Weert-1De gemeenteraad van Weert neemt binnenkort een besluit over herstelwerk aan het Stationsplein en de kosten die de herstelwerkzaamheden met zich meebrengen. Uit onderzoeken is gebleken dat een aanlegmethode voor de natuurstenen verharding die naar tevredenheid is gebruikt voor straten rondom het Stationsplein, niet werkt voor het plein zelf.

Als de gemeenteraad akkoord gaat worden de herstelwerkzaamheden naar verwachting in het vierde kwartaal 2016 uitgevoerd. Ze nemen ca. twee maanden in beslag.

Keuze methode
De keuze voor de aanlegmethode is destijds overigens niet zomaar tot stand gekomen. Daarover is bij diverse deskundigen advies ingewonnen en is gekeken naar de toepassing van de methode. Gekozen is voor een innovatieve methode voor het aanbrengen van natuursteen. Deze was goedkoper dan de traditionele wijze van aanbrengen. Toch blijkt het helaas op het Stationsplein in Weert niet te werken.

Schade natuurstenen stroken
In 2014 zijn de natuurstenen stroken in de Stationsstraat en een deel van de Boermansstraat op dezelfde manier aangelegd als die op het Stationsplein. Omdat in deze straten veel minder verkeer rijdt zijn hier geen problemen.
De hoofdaannemer is direct gewezen op zijn verantwoordelijkheid om de gebreken aan de natuurstenen verharding te herstellen. Door het faillissement van de leverancier/ onderaannemer van de natuurstenen verhardingsconstructie, kan de schade door de hoofdaannemer niet worden verhaald.

Eerdere herstelwerkzaamheden
Op 19 september 2014 is het Stationsplein door hoofdaannemer Van Boekel Zeeland B.V. opgeleverd. Tijdens deze oplevering zijn opleverpunten geconstateerd, waarvan ook enkele aan de aangelegde natuurstenen verharding. In maart 2015, na de winterperiode, zijn de opleverpunten verholpen. Direct na deze werkzaamheden, waren er al zichtbare verzakkingen en losliggend straatwerk in de rijbaan en Kiss&Ride-strook te zien.

Uitgebreid onderzoek
De gebreken leveren geen direct gevaar op voor de weggebruiker. Daarom is er voor gekozen om eerst uitgebreid onderzoek te doen naar de oorzaak van de gebreken, de stabiliteit van de toegepaste natuurstenen constructie, de stevigheid van het toegepaste fundament en de beste herstelmethode.

Andere aanlegmethode
De recente onderzoeken adviseren voor het Stationsplein nu een andere aanlegmethode. Het gaat hierbij om de traditionele methode waarbij de stenen in de rijbaan en de K&R-strook handmatig in een splitbetonnen laag worden aangebracht. Het naleven van dit advies betekent een wijziging in het contract met de hoofdaannemer.

Kosten
De uitvoeringskosten van het herstel zijn € 150.000,- waarvan er € 25.000,- door de hoofdaannemer worden betaald. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met aanlegkosten van een traditionele methode. De totale kosten voor het project zijn uiteindelijk nog lager dan als in het hele gebied voor de traditionele aanlegmethode was gekozen. Daarmee blijven de kosten binnen het daarvoor beschikbare budget.

Verbeterplan
Overigens neemt de gemeenteraad waarschijnlijk ook nog een besluit over mogelijke andere aanpassingen aan het Stationsplein. Bijv. aanpassingen waardoor het niet meer mogelijk is overal op het plein te parkeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.