Tentoonstelling “De Tungelroyse beek”

Tungelroyse beek langs Crossmoor

De tentoonstelling “De Tungelroyse beek” laat met behulp van (historische) kaarten, foto’s en teksten de betekenis van deze beek in de verschillende tijden zien. Zo blijkt uit vondsten dat de jagers-verzamelaars zo’n 10.000 jaar geleden in dit stroomgebied op wilde dieren hebben gejaagd. Ook uit de Romeinse tijd zijn sporen gevonden van een brug, die nu weer hersteld is. Langs de beek draaiden vanaf de Middeleeuwen vele watermolens. Sommige hiervan zijn behouden en malen nog altijd graan tot meel of pletten zaden tot olie.

In de naoorlogse jaren is de beek rechtgetrokken om zo snel mogelijk water af te voeren. Dat was vooral om het beekdal geschikt te maken voor de landbouw. Uitbreiding van de landbouw was toen noodzakelijk om aan de stijgende vraag van voedsel te voldoen.

Nu is de beek hersteld en gesaneerd en stroomt weer kronkelend door mooie natuurgebieden zoals Loozerheide, Kruispeel, De Krang en het Leudal. Door dit herstel en het aanleggen van verschillende poelen is er niet alleen meer variatie in planten en dieren maar kan de beek ook meer water bergen. Dat voorkomt overstromingen bij hevige regenval.

De panelen van deze tentoonstelling verhalen over de oorsprong van de Tungelroyse beek en de betekenis voor de omwonenden in de verschillende tijden. Ook sporen van menselijke activiteit, watermolens, planten en dieren, natuurgebieden en de betekenis van Nyrstar voor deze beek worden inzichtelijk gemaakt.

Tentoonstelling

De tentoonstelling “De Tungelroyse beek” is te zien vanaf 11 september tot en met 11 december 2016 in het Leudalmuseum, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen. Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen.

Voor de juiste openingstijden zie www.bezoekerscentrumleudal.nl. De entree bedraagt € 2,-, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.

(foto via Bezoekerscentrum Leudal)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.