Vluchtelingenwerk Weert nog steeds op zoek naar (taal)coaches

barbed-wire-1199172_1280

Vluchtelingenwerk Weert (onderdeel van Punt Welzijn) is ondanks de vele aanmeldingen dit jaar nog steeds op zoek naar vrijwilligers die statushouders op persoonlijke basis coachen bij hun start in Weert.

Vluchtelingen zijn mensen die om politieke redenen hebben moeten vluchten uit hun land en daarom een asielvergunning hebben gekregen. Vanaf dat moment worden zij ook wel statushouders genoemd. Asielzoekers daarentegen zitten nog in de procedure en hebben nog niet ‘bewezen’ dat zij om geldige redenen asiel hebben aangevraagd. Statushouders krijgen vanuit het AZC een woning toegewezen in een gemeente. Zij weten dan nog niets van het sociaal-maatschappelijke leven wanneer zij in Weert voor het eerst aankomen. “Mensen staan er vaak niet bij stil hoe vreemd en nieuw Weert is voor vluchtelingen die een verafgelegen oorlogsgebied hebben moeten ontvluchten”, zegt coördinator Tanja Lesnjak. “De coaches van Vluchtelingenwerk Weert zijn daarom zeer belangrijk in het wegwijs maken van deze nieuwkomers. Zij leveren daarmee niet alleen een individuele bijdrage, maar ook een bijdrage aan de samenleving, want door hun inzet voelen de statushouders zich sneller thuis en kunnen zij ook beter integreren.”

Zo moet men ingeschreven worden bij de gemeente, bij school, een zorgverzekering moet worden afgesloten, een school voor de kinderen worden gezocht, de woning worden ingericht, enz. En wat te denken van alle papieren die men nog niet kan lezen of de gesprekken die men niet kan volgen omdat men de taal vaak nog niet machtig is? Maar ook: Waar kan diegene terecht in Weert om sociale contacten op te bouwen? Hoe kan hij/zij aan werk komen? Het doel van Vluchtelingenwerk is dat de statushouders zelfredzaam worden, op eigen benen kunnen staan, volwaardig participeren in de maatschappij. De taalbegeleiders, een aparte tak binnen vluchtelingenwerk, ondersteunen specifiek bij het leren van de Nederlandse taal.

Info

Vluchtelingenwerk Weert heeft momenteel bijna 60 (taal)coaches in dienst, maar gezien het aantal nieuwkomers die er dit jaar en volgend jaar nog bij gaan komen is dat niet genoeg. “Ik weet dat er veel mensen zijn die iets willen betekenen voor vluchtelingen. Dat kan door coach of taalbegeleider te worden bij ons. We kunnen bovendien garanderen dat zij in een geweldig team terecht zullen komen en alle mogelijke ondersteuning krijgen. Wij investeren namelijk veel in onze vrijwilligers, want zonder hen kan dit allemaal niet plaatsvinden”, aldus coördinator Vester Bergmans. In november wordt er weer een basiscursus georganiseerd voor nieuwe aanmeldingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Punt Welzijn (0495-697900 / v.bergmans@puntwelzijn.nl).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.