Aanvraag financiële tussenkomst waterschade nu indienen

wateroverlast-neeroeteren-2016

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 werd de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 27 mei en 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies als een algemene ramp erkend. Het besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016.

Alle 308 gemeenten/steden uit Vlaanderen komen nu in aanmerking voor een financiële tussenkomst. Concreet betekent dit dat slachtoffers vanaf nu tot en met 31 januari 2017 een aanvraag kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 48, 1000 Brussel. De aanvraag moet worden ingediend op de daartoe voorziene formulieren (zie hieronder). Raadpleeg zeker ook eerst de gebruikershandleiding.

Heel belangrijk om te weten is dat sinds 1 maart 2007 in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen moet zijn. De brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

overstroming
overlopen of opstuwen van openbare riolen
terreinverschuiving of –verzakking
aardbeving

De schade moet worden aangegeven aan de brandverzekeraar. Het is de verzekeraar die de waarborgen voorzien binnen de brandpolis zal vergoeden en niet het rampenfonds. Het rampenfonds komt evenmin tussen voor de vrijstelling voorzien in de brandpolis. Het heeft dus geen zin hiervoor een vergoedingsaanvraag in te dienen.

Er zal ook een eigendomsattest van je woning moeten bijgevoegd worden. Dit attest wordt afgeleverd door het Kantoor van de Registratie en kan enkel schriftelijk (of per mail) aangevraagd worden bij: Kantoor van de Registratie, Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren. Mailadres: rzsj.registratie.tongeren2@minfin.fed.be. Een kopie van de eigendomsakte van de woning is niet voldoende omdat de woning intussen misschien al van eigenaar veranderd is.

Ambtenaren van de stad Maaseik helpen bij je aanvraag.
Als er hulp nodig is bij het invullen en/of samenstellen van het dossier kunnen ambtenaren van de Stad Maaseik u daarbij helpen.

Inwoners (geen landbouwers) maken een afspraak in de voormiddag tussen 09.00 u en 12.00 u op het nummer 089 560 560 en vragen naar Katrien Lemmens of mail naar: katrien.lemmens@maaseik.be.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.