Lezing over De Tungelroysebeek: Een levend geschiedenisboek

coffee-1242653_960_720

In het kader van de thans lopende wisseltentoonstelling in het Leudalmuseum te Haelen over de “Tungelroysebeek” vindt er op dinsdag 15 november a.s. wederom een lezing plaats. De lezing wordt verzorgd door drs. Jan Roymans, verbonden als senior projectleider aan het Archeologisch Adviesbureau B.V. Raap en nauw betrokken bij de archeologische activiteiten rondom de sanering van de beek.

Het beekdal is één grote archeologische schatkamer.

Door de grote hoeveelheid grond die bij de sanering en herinrichting van de beek is verzet, zijn vele archeologische vindplaatsen en vondsten aan het licht gekomen.
De werkzaamheden van het waterschap zijn begeleid door een team van archeologen, die zodra er iets bijzonders werd opgegraven de gelegenheid kregen om e.e.a. nader te onderzoeken. En dat er vele bijzondere zaken zijn gevonden zal ook in deze lezing duidelijk worden.

De lezing

Waar in de eerste lezing van Twan van Dijck rond deze wissel-tentoonstelling, naast de technische en organisatorische aspecten vooral ook het doel en de betekenis van de beekreconstructie werd belicht, komt nu vooral de verborgen geschiedenis van de beek aan de orde. In de lezing gaat Jan Roymans vooral in op het archeologisch belang van beekdalen en het archeologisch onderzoek van de Tungelroysebeek in het bijzonder.

Tot voor kort werden beekdalen archeologische gezien niet van groot belang geacht, maar onderzoek heeft de laatste jaren steeds meer aangetoond dat de beekdalen in verscheidene periodes voor de toenmalige bewoners een belangrijke functie vervulden.

In natte landschappen, beekdalen dus, gaat het vaak om geïsoleerde vindplaatsen van geringe omvang. Om deze plekken te kunnen vinden moet zeer gericht gezocht worden door bijvoorbeeld te onderzoeken welke plekken in het landschap het meest geschikt lijken te zijn geweest voor bepaalde menselijke activiteiten. Waar kunnen bijvoorbeeld bruggen hebben gelegen, waar vond visvangst plaats etc. etc.

Zo werden nabij de buurtschap De Mildert bijvoorbeeld de resten van een tweetal edelherten gevonden, ongeveer 11.000 jaar oud. Nabij Stramproy werden de resten van een houten brugconstructie gevonden uit de periode eerste helft van de eerste eeuw na Christus, en op diverse plaatsen werden ook de overblijfselen van zo genaamde vluchtschansen gevonden. De schansen, veelal daterend uit de periode van de tachtigjarige oorlog (1568-1648) dienden om dorpsbewoners en hun vee te beschermen tegen rondtrekkende en plunderende bendes.

De werkzaamheden hebben dus een schat aan informatie, én voorwerpen opgeleverd. Dat maakt de lezing uitermate boeiend, en Jan Roymans zal er in zijn lezing uitgebreid op in gaan.

De lezing begint om 19.30. De entree bedraagt € 2,- , kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift “Rondom het Leudal” gratis.

De tentoonstelling “De Tungelroysebeek” loopt nog tot en met zondag 11 december a.s. Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen. Voor de juiste openingstijden en entreeprijzen zie ook de websites www.studiegroepleudal.nl of www.bezoekerscentrumleudal.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.