Miljoen euro voor duurzame projecten jonge boeren

boer-landbouw

Er ligt ruim één miljoen euro subsidie klaar voor jonge Limburgse boeren die hun bedrijf verduurzamen. Projecten die bijdragen aan onder andere een beter milieu of landschap, lager energieverbruik, dierenwelzijn en biodiversiteit kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal € 20.000.

In totaal gaat het om een subsidiepot van € 1.077.000, voor de helft gevuld door de Provincie Limburg. De andere vijftig procent wordt bijgelegd door het Europese Landbouwfonds. Doel is jonge boeren die recent gestart zijn of het familiebedrijf hebben overgenomen, een handje te helpen bij noodzakelijke investeringen in duurzaamheid.

De regeling past in de ‘Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling’ van de Provincie Limburg. Een eerste subsidieronde begin dit jaar leverde zestien aanvragen op waarvan er veertien een positieve beoordeling kregen. In totaal werd € 251.000 subsidie uitgekeerd waarmee ongeveer € 350.000 niet benut werd. Dat bedrag wordt nu toegevoerd aan de tweede ronde zodat bijna 1,1 miljoen euro beschikbaar is.

“We zijn zeker tevreden met de resultaten in de eerste ronde”, zegt gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor Landbouw. “Maar we constateren ook dat de regeling nog te onbekend was. In de tweede ronde verruimen we de selectiecriteria. Daardoor verwachten we meer aanvragen die we door het ruimere budget kunnen honoreren. Verduurzaming van de agrarische sector is voor ons een belangrijk thema. We willen zo veel mogelijk boeren en handje helpen.”

De nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 december tot en met 16 januari 2017 worden ingediend. In aanmerking komen investeringen in zonnepanelen, windmolens, mestvergister, warmtekracht op biomassa of regulier, kleine windturbines, precisielandbouw, mestscheidingsinstallatie, diverse machines, GPS voor koeien, koe-matrassen en -waterbedden, varkensvriendelijke vloeren en openwatervoorzieningen voor pluimvee. Nieuw zijn warmtewisselaars in stallen, emissiearme vloeren en waterbeheervoorzieningen.

Voor meer informatie zie www.lltloont.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.