Archeologische kennis Limburg gebundeld

Op verzoek van het Beleidsplatform Erfgoed Limburg – een samenwerking van Limburgse gemeenten en Provincie – is heel wat beschikbare archeologische kennis samengevoegd. Dat heeft geleid tot drie publicaties die samen een actueel overzicht van de kennis per periode, per thema en per landschap vormen. De publicaties heten Vroege prehistorie, Late prehistorie en Romeinse Tijd.

Het initiatief voor deze zg. actuele kennisstand komt voort uit de behoefte de omvangrijke kennis die in Limburg beschikbaar is, helder te documenteren én centraal te delen. Dit moet leiden tot efficiënter archeologisch onderzoek.

Gedeputeerde Hans Teunissen is blij met de publicaties: “Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Dat mogen en moeten we meer laten zien. De beschikbare kennis die we hebben moet centraal en makkelijk te raadplegen zijn, zodat onze wettelijke archeologische verplichtingen doelgericht en efficiënt kunnen worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan archeologisch onderzoek dat verplicht is voor de totstandkoming van diverse ruimtelijke opgaven op het gebied van hoogwaterbescherming, verbeteren infrastructuur of uitbreiding agrarische bebouwing.

De publicaties bieden voor iedere periode een overzicht van de gebiedsspecifieke kennisstand per thema (bijvoorbeel bewoning, begraving en materiële cultuur). De beschikbare archeologische kennis is vanaf nu HIER beschikbaar.

Archeologie wordt daarnaast steeds meer in de etalage gezet. In 2017 vindt het internationale congres van de European Assocation of Archaeologists plaats in het MECC te Maastricht, van 30 augustus tot en met 3 september 2017. Daarnaast werd onlangs bekend dat de Via Belgica weer meer onder de aandacht wordt gebracht door de Provincie Limburg en acht Zuid-Limburgse gemeenten, die hier samen drie ton in investeren. Om archeologie meer beleefbaar te maken in de hele provincie is er een provinciale subsidie. Zie daarvoor: DEZE WEBSITE.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.