Kinrooi gaat investeren

Onlangs heeft de gemeenteraad van Kinrooi het budget voor 2017 en de meerjarenplanaanpassing goedgekeurd. De grootste investering in 2017 wordt de bouw van een nieuwe technische dienst aan het gemeentehuis. Daarnaast zal ook de herinrichting van het waterrecreatiegebied in het oog springen.

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de personenbelasting op 6 procent te houden, zodat de gemeente Kinrooi hiermee een van de laagste gemeenten in Vlaanderen is. Tevens blijft de grondbelasting gelijk aan 2016. Het gemeentebestuur kent zoals ieder jaar werkingstoelagen toe, zoals 1.683.153 euro aan het OCMW, 361.120 euro aan de brandweer en 652.596 euro aan de politiezone.

Er zal vanaf het nieuwe jaar geïnvesteerd worden in een nieuwe parkeerplaats bij Gemeenschapscentrum ‘De Stegel’ in Molenbeersel (100.000 euro), de omgevingen bij diverse basisscholen wordt veiliger gemaakt (521.000 euro) en er vindt een herstructurering plaats bij het waterrecreatiegebied De Spaanjerd (308.460 euro) in Ophoven. Dit grootscheepse project voorziet in de toeristische ontsluiting van het waterrecreatiegebied die vorm zal krijgen door aanpassingswerken in de Maasstraat en de Dalerweg. Het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) en het herstructureringscomité dragen bij voor de uitrusting en inrichting.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.