Veel minder asielzoekers in Weert

Het COA heeft de gemeente Weert medegedeeld dat de bezetting van het AZC wordt afgeschaald van 1000 naar 400 opvangplekken. Deze afschaling is naar verwachting per 1 februari 2017 gerealiseerd en gebeurt geleidelijk.

De laatste ontwikkelingen rondom de instroom van asielzoekers en de afnemende behoefte aan opvangplekken, zijn voor het COA-bestuur aanleiding om de bezetting van de opvanglocaties in geheel Nederland naar beneden bij te stellen. De capaciteit zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomsten blijft vooralsnog onveranderd. De lege plekken blijven als reservecapaciteit beschikbaar. Mocht de toekomst daarvoor aanleiding geven, dan zal de opvanglocatie dus snel in staat zijn weer op te schalen.

De afschaling gebeurt niet ineens maar geleidelijk: Nieuwe vluchtelingen komen voorlopig niet meer in Weert terecht. Het centrum zal dan langzaam leegstromen omdat bewoners met een verblijfsvergunning verhuizen naar reguliere woningen (verspreid door het hele land). Anderen die geen vergunning krijgen, worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

De gemeente gaat met het COA in overleg om te praten over mogelijke gevolgen van het naar beneden bijstellen van de bezetting op de opvanglocatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.