Noodbevel ter handhaving openbare orde en veiligheid Weert

Burgemeester Jos Heijmans van Weert vaardigt vanaf woensdagochtend 21 december 2016 om 08.00 uur een noodbevel uit om de overlast van Noord-Afrikaanse asielzoekers te stoppen. Er is sprake van een groep van 20 asielzoekers die bij het COA en de politie bekend zijn. Dit betekent dat de overlastveroorzakers zich alleen nog maar mogen bevinden op het AZC terrein, behoudens tussen 13.00-14.00 uur (voor boodschappen, doktersbezoek etc.). Ook moeten deze personen zich driemaal per dag melden bij de beveiliging van het AZC. Verder dienen ze het Huishoudelijk Reglement van het AZC Weert strikt na te leven.

Het niet voldoen aan dit noodbevel, is een misdrijf dat door de politie direct bestraft kan worden met drie maanden gevangenisstraf of een boete van 3.600 euro. Er zijn tussen politie, AVIM (vreemdelingenpolitie), Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Openbaar Ministerie en de gemeente Weert goede afspraken gemaakt om bij een overtreding van dit noodbevel op te treden.

In de afgelopen weken waren er regelmatig verstoringen van de openbare orde. Zowel op het AZC terrein, in de gemeente Weert als in de verre omgeving. De overlast bestaat onder meer uit zakkenrollerij, diefstal, vechtpartijen, vandalisme, bespugen en intimideren. De burgemeester onderzocht diverse opties om de overlast direct aan te pakken. Hij sprak daarover met vele partijen zoals de locatiemanager AZC Weert, COA, AVIM, IND, Dienst Terugkeer & Vertrek, politie en OM. De uitkomst is dat de procedures voor uitzetting en in bewaringstelling als het gaat om overlastveroorzakers sneller worden doorlopen. Om in de tussentijd de openbare orde en veiligheid te handhaven, is er een noodbevel uitgevaardigd. Dit noodbevel is geldig tot en met 2 januari 2017.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.