Provinciaal inpassingsplan voor spoor en car handling terminal bij VDL Nedcar

VDL Nedcar Mini Auto

Gedeputeerde Staten kiezen voor een Provinciaal Inpassingsplan ( PIP) om de spoorontsluiting met een openbare car handling terminal bij VDL Nedcar mogelijk te maken.

Het Limburgs Parlement en de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren zijn hierover woensdag door Gedeputeerde Staten geïnformeerd.

Na de redding van de autofabriek in 2012 zijn de overheden nauw betrokken bij de diverse uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. De samenwerking is succesvol en heeft geleid tot duizenden nieuwe banen, grondverwerving voor uitbreiding en voorbereidingen voor het inrichten van een adequate infrastructuur.

Onderdeel van de infrastructuur is een aansluiting met een openbare car handling terminal op het nabij gelegen hoofdspoor Roermond-Sittard. Een ingreep die van groot belang is voor de internationale concurrentiepositie van de Limburgse maakindustrie en logistiek. Klanten van VDL Nedcar kunnen straks afgeleverde auto’s per trein naar onder meer de zeehavens transporteren. Daarnaast zijn er ook grote milieuvoordelen omdat de sterke groei van VDL Nedcar gepaard gaat met een toename van vrachtverkeer over de weg.

De Provincie Limburg staat aan de lat voor het publieke deel van de spoorontsluiting en betaalt samen met het Rijk de kosten, circa € 40 miljoen.

Begin november heeft het college van Gedeputeerde Staten al een tracékeuze gemaakt voor de spoorverbinding naar VDL Nedcar. Er lagen twee varianten voor. Gedeputeerde Staten kiezen voor een tracé, de zogenaamde S-variant die natuurgebied ’t Hout zoveel mogelijk ontziet. Hiermee heeft het college van Gedeputeerde Staten ook het advies van de regiogemeenten overgenomen.

Gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur licht toe: ,,In de context van deze keuze hebben Gedeputeerde Staten afgewogen of de uitvoering van de ruimtelijke procedures middels twee bestemmingsplannen of middels een provinciaal ruimtelijk plan dient worden uitgevoerd. Gekozen is voor een PIP omdat de onstuimige groei van VDL Nedcar maar ook alle andere economische dynamiek in de omgeving een gemeente overschrijdende aanpak vergt. Uiteraard wordt bij een PIP serieus rekening gehouden met de belangen op het gebied van leefbaarheid. Sittard-Geleen, Echt-Susteren, VDL Nedcar en andere partijen worden intensief betrokken bij deze omvangrijke en complexe klus.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.