Ruim € 10 miljoen voor Sittardse Altstadt

markt-sittard

Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2016 / November 2016 / Ruim € 10 miljoen voor Sittardse Altstadt
Ruim € 10 miljoen voor Sittardse Altstadt

Het historisch stadscentrum van Sittard, ook aangeduid als ‘Altstadt’, wordt nog aantrekkelijker gemaakt om er te wonen, werken en te winkelen. Om dat financieel te realiseren stelt de Provincie Limburg de gemeente Sittard-Geleen een bijdrage in het vooruitzicht van ruim € 10 miljoen.

Op donderdag 1 december ondertekenden gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Noël Lebens daartoe een convenant.

“De Provincie vindt het belangrijk om samen met gemeenten en marktpartijen te investeren in sterke Limburgse steden,” zegt gedeputeerde Eric Geurts (stedelijke ontwikkeling) ,,Daarom ben ik blij dat de stadsbesturen samen met ondernemers plannen maken om de dynamiek in het stadshart terug te brengen. We investeren graag mee in deze plannen omdat die óók zorgen voor werkgelegenheid.”

Wethouder Noël Lebens (Binnenstedelijke Ontwikkeling) zegt in een reactie: “Hoogwaardige steden dragen bij aan de kracht van Limburg. Steden hebben een belangrijke functie in het aantrekken en behouden van talent. Een goed leef- en economisch klimaat gaan immers hand in hand.”

Historische binnenstad als rode draad
Om voor de steun van de Provincie in aanmerking te komen, heeft de gemeente het masterplan Zitterd ReviSited ingediend. In dit plan staat beschreven wat nodig is om de stad compacter, aantrekkelijker en levendiger te maken. Zitterd ReviSited is in 2014 hernieuwd en schetst de toekomst van de stedelijke ontwikkeling van Sittard tot 2025. Uitgangspunt is onder meer dat de gemeente zich ontwikkelt tot het stedelijk centrum voor de gehele Westelijke Mijnstreek. De historie van de stad vormt daarbij een belangrijke rode draad. De identiteit van Sittard wordt omschreven als de zogenaamde ‘Altstadt’ die met haar historisch centrum de regionale ontmoetingsplek is met vertier voor diverse doelgroepen. Een goed vestigingsklimaat vereist een vitale en aantrekkelijke binnenstad.

Het realiseren van huisvesting passend bij de wensen van de studenten en kenniswerkers die werkzaam zijn bij onder meer de Brightlands Chemelot Campus, Sportzone Limburg, VDL NedCar en de hogescholen Zuyd en Fontys speelt hier een belangrijke rol in. De inrichting van de zogeheten Schootsvelden van Sittard is ook een belangrijke ontwikkeling die een plek heeft in de stedelijke ontwikkeling. Deze velden bieden ruimte voor stadsnatuur (o.a. water en groen), het organiseren van evenementen en voor ontspanning en recreatie. Dat draagt bij aan de aantrekkingskracht van de stad en het woonplezier van de inwoners. Door het aansluiten van gebouwen op Het Groene Net en het terugbrengen van water in de stad speelt verduurzaming in het programma een belangrijke rol. Alle ontwikkelingen zullen er toe leiden dat het stadscentrum tegen de 100.000 bezoekers per week trekt.

Herbestemming
Om de juiste investeringen in een historische binnenstad te laten plaatsvinden, zijn concrete afspraken gemaakt. Zo is het doel om leegstaande winkelpanden te transformeren naar bijvoorbeeld woningen of kantoorunits. Daarnaast worden drie monumenten (waaronder Kloosterkwartier, voormalig bisschoppelijk college) in de binnenstad ingevuld met een nieuwe functie. Het realiseren van 350 (studenten)woningen in de binnenstad en het herbestemmen van het voormalige V&D-gebouw aan de markt behoort ook tot de plannen. Verder zijn afspraken gemaakt om vijf procent meer bezoekers aan te trekken en de huidige 4000 arbeidsplaatsen in de binnenstad te behouden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.