Verhoging PGB tarieven Roermond

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdhulpstelsel en de nieuwe taken in de WMO. Binnen beide stelsels kunnen hulpvragers kiezen om de ondersteuning/hulp te ontvangen in de vorm van zorg in natura (geregeld via gecontracteerde aanbieders) of een persoonsgebonden budget (PGB). De PGB regeling voor Jeugdhulp en WMO is onlangs geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie heeft het college van B&W in Roermond besloten om per 2017 alle PGB tarieven voor zowel jeugdhulp als WMO te indexeren met 3,5% en het tarief voor eerste- en tweedegraads familieleden die hulp bieden gelijk te stellen aan het tarief dat geldt voor niet professionals.

Dat betekent een extra verhoging van het uurtarief voor deze groep. Burgers die een PGB van de gemeente Roermond ontvangen zijn persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe tarieven vanaf 2017.

Foto: Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.