Archeologie van de Eerste Wereldoorlog anders bekeken

De frontstreek van de Eerste Wereldoorlog herbergt nog heel veel onder- en bovengrondse resten van de oorlog. Het is in feite één grote archeologische site. Een team van de Universiteit Gent onderzoekt dit archeologisch erfgoed op landschappelijke schaal, en zonder ingrepen in de bodem te doen. Ze combineren hiervoor een vogelperspectief (historische en nieuwe luchtfoto’s) met terreinobservaties (relicten, microtopografie) en ondergrondse gegevens (geofysisch onderzoek). In Maaseik zal op 9 februari in Brasserie ‘De Beurs’ een toelichting op de regio tijdens de Eerste Wereldoorlog worden gegeven.

Wouter Gheyle presenteert tijdens deze lezing een nooit gezien totaalbeeld van wat mogelijk nog archeologisch bewaard is gebleven van de Eerste Wereldoorlog. Ongeveer 22.000 luchtfoto’s van 1914 tot 1918 geven informatie uit eerste hand en tonen in detail alle aanwezige militaire infrastructuur.
Wat is hiervan vandaag nog bewaard gebleven, bovengronds en ondergronds ? Laserscanning vanuit de lucht (LiDAR) identificeert subtiele oppervlaktesporen, zelfs onder vegetatie en onder bossen. Met geofysische bodemsensoren gaan we op zoek naar ondergrondse verstoringen zoals loopgraven, dugouts, en metalen objecten. De bewaring is afhankelijk van de landschapsevolutie tot op vandaag, en ook die wordt dus in detail bekeken.

Dit alles zal toegelicht worden met talrijke voorbeelden uit de frontstreek, en zelfs de Maasstreek komt even aan bod. Het onderzoek bracht recent ook unieke Duitse beelden van Maaseik en omliggende gemeenten aan het licht – uit de Tweede Wereldoorlog in dit geval – die we jullie zeker niet zullen onthouden. Als uitsmijter worden de resultaten van de recente opgraving van een wo I-soldatenkamp in Kemmel gepresenteerd.

De toelichting wordt op 9 februari gegeven bij Brasserie ‘De Beurs’ in Maaseik.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.