Beschikking voor 12 dijkversterkingen

Waterschap Limburg versterkt de komende jaren op 14 locaties tussen Nieuw Bergen en Thorn ruim 40 km aan dijken. Voor 12 locaties is in 2016 één integrale (vervroegde) verkenning gestart.

Maandag 2 januari 2017 reikte Richard Jorissen, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma, een beschikking ten bedrage van bijna € 7 miljoen uit voor de uitvoering van deze verkenning. Bestuurder Rein Dupont nam de beschikking in ontvangst.

Richard Jorissen: “Het Waterschap Limburg is samen met de omgeving ambitieus aan de slag met de waterveiligheid in de Maasvallei met een samenhangend programma van 12 projecten van dijkversterking en rivierverruiming. Bij zoveel daadkracht kan het HWBP niet achterblijven en ik ben daarom blij om de eerste beschikking van het nieuwe jaar 2017 uit te reiken aan het nieuwe waterschap Limburg.”
Rein Dupont: “Op de eerste dag van het kersverse Waterschap Limburg heb ik de eerste beschikking van het nieuwe jaar voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg ontvangen. Het is heel mooi om het jaar te beginnen met de steun van de directie van het HWBP voor onze aanpak. Bescherming tegen hoogwater vraagt op veel locaties om dijkversterkingen en -verleggingen. Hiervoor zijn flinke investeringen nodig. Samen met de omgeving, gemeenten, provincie en Rijk werken wij aan goede oplossingen.”

Foto’s: Waterschap Limburg

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.