Bosgroep gaat bossen Maasgouw beheren

De gemeente Maasgouw en Bosgroep Zuid Nederland hebben onlangs een beheerovereenkomst afgesloten. Met deze overeenkomst, die zes jaar loopt, gaat Bosgroep Zuid Nederland zorgen voor het beheer van 250 ha gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Wethouder Johan Lalieu van de gemeente Maasgouw en de voorzitter van de Bosgroep Zuid Nederland, Arno Neijts, ondertekenden de beheerovereenkomst.

De gemeente Maasgouw heeft in haar buitengebied een aantal bos- en natuurterreinen in eigendom. Het betreft 165 ha bosgebied en 85 ha natuurterreinen, voornamelijk heide. Belangrijkste gebied is de Beegderheide met zijn droge en natte heideterreinen en op de oude stuifzandruggen grove dennenbossen die langzaamaan omgevormd worden naar meer gemengde bossen.

Er is door de Bosgroep en de gemeente Maasgouw een beheervisie voor de komende zes jaar opgesteld. In sommige terreindelen ligt het accent op natuurbehoud, maar ook recreatie is een belangrijk thema. Er wordt gewerkt aan een afwisselend landschap met open en dichte bossen, naaldbos en loofbos en heideverbindingen. Houtproductie speelt daarbij een ondersteunende rol. Om het duurzame karakter te waarborgen is de gemeente FSC gecertificeerd.

Ook wil de gemeente haar bewoners (nog) meer betrekken bij de bos- en natuurgebieden. Er zal door de Bosgroep samengewerkt worden met o.a. het IVN, heemkundekringen en andere vrijwilligersgroepen waaronder natuurlijk de werkgroep Vrienden van de Beegderheide.

Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met het wijkteam van de gemeente en PSW om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven mee te werken aan het onderhoud.

De Bosgroep heeft een groot aantal deskundigen in dienst en kan daarmee de gemeente Maasgouw ontlasten bij het beheer. Onder andere op het gebied van subsidies, certificering en specifieke vakkennis is de ondersteuning van de Bosgroep onmisbaar.

De gemeente Maasgouw is al sinds 1990 lid van de Bosgroep. Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatieve vereniging van bos- en natuureigenaren. Naast gemeenten zijn particulieren, stichtingen en terrein beherende organisaties lid van de Bosgroep. De Bosgroep verzorgt in overleg met de gemeente de planning van het beheer en de noodzakelijke werkzaamheden in de bos- en natuurterreinen. Jaarlijks legt de Bosgroep verantwoording af aan de gemeente.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.