Burgemeesters roepen de hulp in van Universiteit Hasselt

De burgemeesters van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt lieten al eerder optekenen een fusie niet ongenegen te zijn. Vandaag mag gesteld worden dat op basis van de gezamenlijke gesprekken die zij daarover voerden, een gezonde basis en goede wil aanwezig is om een fusie te doen slagen. Maar zeker is de fusie nog niet.

Vooral het effect op de bestuurskracht en de schaalgrootte willen de burgemeesters grondig onderzoeken. De drie gemeenten vroegen inmiddels bij monde van de burgemeesters aan Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt), die reeds heeft toegezegd, om samen met de gemeentesecretarissen de voor- en nadelen van een eventuele fusie in kaart te brengen, mede onder begeleiding van de diensten van Binnenlandse Aangelegenheden.

De Vlaamse overheid ziet fusies van gemeenten als een belangrijke oplossing voor een eventueel tekort aan lokale bestuurskracht. Gemeenten die dit jaar nog beslissen te fuseren kunnen bovendien rekenen op een behoorlijke financiële bonus.

De burgemeesters willen niet fuseren om te fuseren. Wel wensen zij alle opties die kunnen leiden tot een krachtiger lokaal bestuur in het belang van hun inwoners grondig onderzocht te zien. Zo zal het debat over een eventuele fusie op basis van objectieve argumenten kunnen gevoerd worden.

Uiteraard worden ook de gemeenteraden op de hoogte gehouden van vorderingen van het onderzoekstraject van de begeleidingsgroep o.l.v. Prof. Dr. Johan Ackaert. Er zal aan de begeleidingsgroep gevraagd worden op zeer regelmatige basis alle fracties samen te roepen om hen te informeren over de vordering van hun werkzaamheden en over hun bevindingen. Het zijn uiteindelijk de gemeenteraadsleden die zullen moeten beslissen over deze voorbeeldstellende fusie.

Tenslotte zullen, alvorens enige beslissing genomen zal worden, ook de inwoners uitvoerig geïnformeerd en gehoord worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.