Dilsen-Stokkem zet extra bewakingscamera’s in strijd tegen overlast in

De gemeenteraad van Dilsen-Stokkem heeft een positief advies gegeven voor de inzet van bijkomende onbemande bewakingscamera’s op het grondgebied van de stad, in opvolging van een eerder proefproject. Burgemeester Lydia Peeters: “Net zoals in andere politiezones worden ook wij te vaak geconfronteerd met overlast, gaande van vandalisme, lawaaioverlast en sluikstorten tot alcohol en drugs. Op verschillende specifieke plaatsen zijn dergelijke terugkerende problemen van overlast gekend.”

Vooral in de zomermaanden viel er een opmerkelijke stijging van het aantal meldingen te noteren. Vandaar dat de stad in 2016 het initiatief nam om dit terugkerend fenomeen op een gestructureerde wijze aan te pakken.

“Omdat het in de praktijk met de beschikbare middelen niet haalbaar is om alle probleemlocaties permanent op te volgen, gingen we na of er andere oplossingen waren die de politie konden helpen”, aldus burgemeester Peeters. “Onbemande bewakingscamera’s hebben hun nut al bewezen in andere politiezones waar bepaalde locaties worden opgevolgd met camerabewaking.”

In 2016 heeft de stad aan de hand van een proefproject op twee locaties (parking zwembad/sporthal Rotem en parking sporthal Elen) onderzocht of het inzetten van bewakingscamera’s het probleem van de overlast kon doen dalen en een ondersteuning kon betekenen voor de wijkwerking van de politiezone Maasland. Eind juni werden er aan de sporthal van Rotem 2 camera’s geïnstalleerd. In september gebeurde hetzelfde aan de sporthal in Elen.

Burgemeester Peeters: “Het proefproject werd in december positief geëvalueerd door de politie en het stadsbestuur. In Rotem is de samenscholing verschoven naar een locatie buiten het zicht van de camera’s, nl. vooraan op de parking waar er meer sociale controle is. Het aantal meldingen van overlast en afval zijn er sterk verminderd. In Elen is de samenscholing gebleven, maar het aantal klachten van overlast is eveneens sterk afgenomen.”

Na deze positieve evaluatie zal het project nu verder uitgebreid worden naar overige locaties waar zich problemen stellen. Politie Maasland en het stadsbestuur hebben volgende plaatsen geselecteerd:
– de Zavel: omwille van samenscholing met veel afval en overlast naar de buurt toe
– speelplein Graanwijk: omwille van veel vandalisme aan de speeltoestellen en het gebouw
– speelplein Saalweg: omwille van vandalisme en samenscholing met overlast naar de buurt toe
– omgeving centrumplein, administratief centrum: omwille van het nieuwe plein, de centrale locatie, evenementen, …
– omgeving ’t Kempken, serviceflats, parking Langs De Graaf: omwille van het veiligheidsgevoel van de bewoners na enkele inbraken, hangjongeren rond de gebouwen, …
– containerpark: omwille van inbraken

Voor de plaatsing van deze bijkomende camera’s wordt € 20.000 voorzien in het budget. Het lastenboek is momenteel in opmaak, zodat de camera’s voor de zomer overal geplaatst zullen zijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.