Gemeenteraad Nederweert behandelt bouw nieuwe brandweerkazerne

brandweer-logo

‘Veiligheid staat altijd voorop”, aldus burgemeester Henk Evers van Nederweert in een brief aan de raadsleden eind 2016. Daarin werd aangekondigd dat de burgemeester samen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het Nederweerter korps de bouw van een nieuwe kazerne wil onderzoeken.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 februari wordt de gemeenteraad van Nederweert gevraagd om in te stemmen met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Smisserstraat/Randweg, nabij de rotonde van Nederweert-Eind. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het opstarten van de planologische procedure.

De reden voor een nieuwe kazerne is onder meer, omdat de kazerne aan de Gutjesweg is gedateerd. Aanpassen vraagt een flinke investering. Ook de ligging is door de huidige verkeersstructuur in Budschop niet optimaal. Daardoor komen wettelijke opkomsttijden in het gedrang. “Als portefeuillehouder voor de openbare orde en veiligheid heb ik alle belangen gewogen. Er is gekozen voor een duurzame oplossing voor de lange termijn”, aldus de burgemeester.

De afgelopen tijd is gebruikt voor het uitvoeren van een verkenning. De locatiekeuze bij de rotonde kwam tot stand na overleg met de brandweer en belanghebbenden. “Na het raadsbesluit kan het projectplan voor nieuwbouw verder worden uitgewerkt. We gaan dan opnieuw de gesprekken aan met de brandweer en de Veiligheidsregio. De Dorpsraad Budschop en buurtbewoners worden persoonlijk geïnformeerd”, aldus burgemeester Evers.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.