Informatieavonden dijkversterking en -verlegging

Watersport Maas Kinrooi

Op maandag 30 januari organiseert het Waterschap Limburg een informatieavond over het dijktraject Thorn – Wessem en Heel. De bijeenkomst start om 19.00 uur en wordt gehouden in Kasteelhoeve de Grote Hegge, Waterstraat 9 in Thorn.

Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo-Laerbroeck en Thorn-Wessem het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

De zaal is open vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur start het programma met een gezamenlijk deel. Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiestands informatie te krijgen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de kenmerken van het dijktraject, de techniek en voorbereidende onderzoeken zoals archeologie.

Meer informatie over de dijkversterkingen vindt u op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.