Veel interesse in windenergie in Nederweert

Limburg win(d)t windmolen energie

Het aantal initiatieven voor de bouw van windmolens in de gemeente Nederweert is hoger dan verwacht. Er zijn zelfs zoveel plannen en ideeën dat het gemeentebestuur sturing gaat aanbrengen in het vervolg.

Na de vaststelling van uitgangspunten voor windenergie door de gemeenteraad van Nederweert zijn initiatiefnemers uitgenodigd om voor 1 oktober 2016 plannen kenbaar te maken. Zeven initiatiefnemers hebben zich gemeld met in totaal dertien windenergie plannen.

Dertien ingediende plannen is een mooi resultaat. Echter, om met al deze plannen aan de slag te gaan acht het Nederweertse gemeentebestuur niet reëel. De zeven initiatiefnemers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Uiteindelijk wil men maximaal drie plannen aan de gemeenteraad voorleggen. Deze plannen moeten voldoen aan de gestelde en gepubliceerde uitgangspunten en bijbehorende richtlijnen. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk met welke en aan hoeveel plannen medewerking wordt verleend.

Om te komen tot maximaal drie kwalitatief goede plannen, is een selectie nodig. Dat betekent dat er plannen afvallen. Op basis van de huidig ingediende plannen kunnen er nu geen kwalificaties gegeven worden of een plan kansrijk, minder kansrijk of niet kansrijk is. Algemeen is de kwaliteit van de ingediende plannen nu nog te mager.

“Nu we dertien plannen heeft binnengekregen die nog niet voldoende kwaliteit hebben, is besloten het proces bij te sturen,” aldus wethouder Theo Coumans. “Wij gaan met alle partijen in gesprek om te komen tot de drie beste plannen voor de gemeente Nederweert en die kunnen rekenen op het meeste draagvlak in de omgeving. De initiatiefnemers zijn inmiddels geïnformeerd. We verwachten ze op korte termijn nader te kunnen berichten.” Als gevolg is het mogelijk dat de eerder gestelde datum van 1 april 2017 voor het indienen van principeverzoeken wijzigt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.