Provinciale Staten behandelen voorstel randweg

Provinciale Staten neemt op 10 februari een besluit over het uitwerken van het voorkeurstracé van de randweg bij Nederweert. Daarmee komt de aanleg een stapje dichterbij.

De aanleg van de randweg is een belangrijke randvoorwaarde om ontwikkelingen in Nederweert mogelijk te maken, zo concludeert men die gemeente. De randweg bevordert daarnaast de leefbaarheid in de kern en zorgt voor een betere regionale bereikbaarheid, hetgeen weer goed is voor de economie in de regio.
De Provincie Limburg bracht de effecten van zes verschillende alternatieven en vier varianten op hoofdlijnen in beeld. Dit is gebeurd in een milieueffectrapportage (MER). Hierna is een zogenaamde afwegingsnotitie opgesteld waarin de voor- en nadelen van alle alternatieven en varianten op een rijtje zijn gezet.
De MER en afwegingsnotitie zijn beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie sprak haar waardering uit voor de hoge kwaliteit van de MER en de transparante manier waarop de alternatieven en varianten onderling gewogen zijn. Er is uiteindelijk gekozen voor het tracé dicht langs de kern. Deze voorkeur wordt op 10 februari aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.
Als alles volgens plan verloopt, worden de plannen in september 2017 afgerond. Dan zijn de exacte kosten bekend. Hierna kan de raad in november 2017 een advies geven aan Gedeputeerde Staten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.