Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonverdichting Kinrooi

Kinrooi

Op 5 december 2016 keurde de gemeenteraad van Kinrooi de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonverdichting Kinrooi goed. Het betreft hier het woongebied Zielderveld, gelegen ten zuidoosten van de kern van Kinrooi, tussen de Neeroetersesteenweg en de Itterbeek, in feite het vroegere BPA Zielderveld.

Dat oorspronkelijk bijzonder plan van aanleg is planologisch minder gunstig ingetekend. Het RUP Woonverdichting gaat dus voor meer bouwgelegenheid in hetzelfde gebied zorgen: enerzijds door de creatie van nieuwe bouwplaatsen en anderzijds door aanpassingen en renovaties mogelijk te maken aan bestaande woningen, die beperkt werden door BPA Zielderveld.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek over dit RUP van 9 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Het voorlopig vastgestelde RUP Woonverdichting ligt ter inzage op het gemeentehuis. Via de gemeentelijke site kunnen de stukken ook worden ingezien.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.