Statushouders aan de slag in team wijkbeheer

Deze maand zijn 10 statushouders uit Maasgouw gestart in het team wijkbeheer van de gemeente. De gemeente biedt deze mensen zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit wordt gedaan in samenwerking met Vluchtelingenwerk en Westrom.

Vluchtelingenwerk neemt de maatschappelijke begeleiding van de deelnemers voor haar rekening en Westrom begeleidt hen tijdens het praktijkgedeelte. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling en het in kaart brengen van de mogelijkheden van de deelnemers. Hierdoor kunnen ze, na het doorlopen van dit traject, makkelijker doorstromen naar regulier werk. Daarnaast leren zij de Nederlandse taal beter.

Team buurtbeheer, onderdeel van wijkbeheer, houdt zich vooral bezig met het onderhoud van de openbare ruimte in Maasgouw. In buurtbeheer werken mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen dat deze mensen zonder hulp en begeleiding moeilijk aan een betaalde baan komen. De afstand kan op allerlei manieren ontstaan. Door bijvoorbeeld een langere werkeloosheid of een medische beperking. Binnen team buurtbeheer krijgen mensen kansen om (werknemers)vaardigheden te ontwikkelen. Zij volgen opleidingen en trainingen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Deze kans biedt de gemeente Maasgouw nu samen met Westrom en Vluchtelingenwerk ook aan een aantal nieuwe inwoners die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en gemotiveerd zijn om hier zo goed mogelijk te integreren en een leven op te bouwen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.