Vliegtuigje brengt N280 Leudal in kaart

Eind deze maand wordt gestart met het inmeten van een digitaal model van de terreinsituatie. Dat dient als basis voor het ontwerp van het te verbeteren wegvak van de N280 tussen de A2 en het Lateraalkanaal bij Roermond. Hiervoor wordt een klein vliegtuigje ingezet dat vanaf een hoogte van ongeveer 400 meter het tracé in kaart brengt.

Het vliegtuigje maakt een digitaal model van de terreinsituatie dat als basis dient voor het ontwerp. Met de verzamelde gegevens kan exact worden bepaald waar grond moet worden afgegraven of bijgevuld, waar aangesloten wordt op de bestaande wegvakken van de N280 en waar de kruisende wegen, sloten en taluds liggen.

Het zogenoemde DTM (digitaal terrein model)-onderzoek kan alleen worden uitgevoerd bij helder en droog weer. Volgens de planning wordt eind januari gestart en moeten de metingen in februari gereed zijn. Mogelijk zijn aanvullende metingen vanaf de grond noodzakelijk. Betrokken landeigenaren worden hierover eerst geïnformeerd.

Op dit moment zijn op verschillende plekken in het tracé witte punten met een zwarte cirkel (zgn. paspunten) aangebracht. Deze worden gebruikt om de gegevens te kunnen verwerken.

Voor meer informatie: zie deze website.

[foto: Provincie Limburg(NL)]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.