Zorg Innovatie Platform: samenwerken aan duurzame gezondheid

Midden Limburgse (jeugd)zorg- en welzijnspartijen willen samen de manier van zorg en ondersteuning veranderen. Ze willen maatwerk leveren. Uitgangspunt is de mens als persoon met zijn kwaliteiten en ondersteuningsbehoefte, die zo veel als mogelijk met zijn eigen netwerk zelf regie voert over zijn eigen leven.

Daarom hebben de partijen op donderdag 19 januari 2017 een intentieovereenkomst getekend voor de oprichting van een Zorg Innovatie Platform. De volgende partijen maken nu onderdeel uit van dit platform: gemeente Roermond, Vincent van Gogh, Proteion, Met GGz, De Zorggroep, Wel.kom, Algemeen Maatschappelijk Werk, Tzorg, PGZ, Koraal Groep, Rubicon, Moveoo, Centrum voor jeugd en gezin en PSW.

“Nu budget en verantwoordelijkheden voor de jeugdwet, Wmo en de Participatiewet zijn overgeheveld, zijn we volop aan de slag met de kanteling”, zegt wethouder Marianne Smitsmans. “Om die te realiseren is het nu nodig dat burgers, marktpartijen en gemeente gezamenlijk gaan uitzoeken aan welke zorg behoefte is en hoe die het beste ingevuld kan worden. Dit alles vraagt erom dat alle betrokkenen kunnen leren innoveren. Dat kan door de ruimte te creëren waarin mensen kunnen leren en experimenteren met ‘wat werkt’ en doen wat nodig is. Dat is de essentie van het Zorg Innovatie Platform.”

Het doel van het Zorg Innovatie Platform is om gezamenlijk  innovaties te versnellen en aan te jagen die bijdragen aan een duurzaam gezondheidssysteem, die daarmee het welzijn en de welvaart van mensen verhogen. Iets wordt beschouwd als duurzaam zodra het bijdraagt aan behoud of verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning op de lange termijn.

De intentieverklaring voor het Zorg Innovatie Platform is geldig voor de periode van 2017 tot en met 2020. Deze periode wordt gebruikt om de zorg en ondersteuning anders te regelen zoals bedoeld is met de wettelijke wijzigingen. De bedoeling van deze wijzigingen is uitgaan van de kracht van mensen. Veruit de meeste inwoners zijn goed in staat om zelf of met hulp van anderen hun problemen op te lossen. Dat kan vaak met hun eigen netwerk van familie, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld bekenden uit het verenigingsleven. De kracht en creativiteit zit in mensen zelf, niet in wetten en regels. Vanuit deze gedachte gaan we naar een samenleving waarin iedereen meedoet als dat mogelijk is. Waarin we zolang mogelijk zelf de regie over ons leven voeren en elkaar en de mensen om ons heen ondersteunen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.