Verdere samenwerking GKESV, RKESV en VV GKC

De voetbalverenigingen RKESV, RKHVC en VV GKC werken al bijna twee jaar samen op het gebied van jeugdvoetbal. Ondanks de logistieke uitdagingen en diverse incidentele uitdagingen zijn de besturen van de clubs tevreden over deze samenwerking. Tegelijkertijd onderzoeken de verengingen samen met de gemeente Leudal de mogelijkheden voor een nieuwe sportaccommodatie.

Het onderzoek behelst twee sporen. Allereerst is er de mogelijkheid voor verbouwing van een van de locaties in Hunsel, Grathem, Kelpen of Ell. Daarnaast onderzoekt men de mogelijkheid voor een nieuwe locatie op een voor alle deelnemende verenigingen, acceptabele locatie. Dit laatste scenario geniet de voorkeur van alle verenigingen.

Naast de samenwerking in het jeugdvoetbal zijn in dit seizoen ook de drie veteranenteams van RKHVC, VV GKC en RKESV als combinatie elftallen ingeschreven zodat ze bij personele problemen elkaar kunnen uithelpen.

De verenigingsbesturen van RKHVC en VV GKC hebben, in nauw overleg met de betrokken Technische Commissies, besloten om een volgende stap in de samenwerking te zetten. Per seizoen 2017-2018 gaan de senioren van RKHVC en VV GKC dusdanig nauw met elkaar samenwerken dat er sprake is van een integratie. Dat geeft goede mogelijkheden om teams zodanig samen te stellen dat onder- en overbezettingen kunnen worden voorkomen.

Deze samenwerking is afgestemd met RKESV waar naar verwachting in het seizoen 2017-2018 geen personele problemen zijn in de bezetting van de teams. De RKESV-senioren blijven dus zelfstandig voetballen dit met uitzondering van de veteranen waar de intentie is de samenwerking van dit seizoen voor te zetten samen met de veteranen teams van RKHVC en VV GKC. In de bedoelde samenwerking tussen RKHVC en GKC blijven de verenigingen zelfstandig; er is dus geen sprake van een fusie.

Een werkgroep, bestaande uit leden van RKHVC en VV GKC, gaat de samenwerking op senioren gebied de komende maanden vorm geven.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *