Subsidie afkoppelen hemelwater

De klimaatverandering betekent een toename van zowel natte als van droge periodes. We zullen allemaal een steentje bij moeten dragen om de gevolgen daarvan op te vangen. Zo is het van belang de piekafvoer van regenwater te verminderen en tegelijkertijd het water zo lang mogelijk vast te houden in de bodem. Daarmee voorkomen we zowel overstromingen als uitdroging van de grond in periodes van droogte. Vandaar dat de gemeente Weert samen met Waterschap Limburg een subsidieregeling in het leven heeft geroepen die een stimulans is voor particulieren om regenwater af te koppelen van het riool en om dat te infiltreren op eigen terrein.

“Zo willen we het inwoners makkelijker maken mee te helpen om wateroverlast te voorkomen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”, aldus wethouder Martijn van den Heuvel.

Inwoners die meedoen krijgen voor het afkoppelen van een woonhuis een vergoeding per vierkante meter. Voorwaarde is wel dat de aanvrager eigenaar is van het af te koppelen perceel of toestemming van de eigenaar heeft.

Bij afkoppelen wordt de afvoer van regenwater naar de vuilwaterriolering verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens opgevangen en/of zakt weg in de bodem van uw tuin. Zo kunt u bijvoorbeeld de regenpijp doorzagen en het regenwater in een verlaging in de tuin laten wegzakken of opvangen in een regenton. Een andere mogelijkheid is dat er ondergrondse infiltratiekratten of een grindpakket in de bodem worden aangebracht.

Als huishoudens hun privéterreinen afkoppelen en het regenwater opvangen op hun eigen perceel of hergebruiken, verkleint dit de kans op zowel wateroverlast als op uitdroging van de bodem. Klimaatverandering zorgt nu namelijk al voor zwaardere én langere periodes van neerslag en ook van droogte. Door huizen en tuinen ‘waterklaar’ te maken kunnen huishoudens bijdragen om de effecten hiervan te verminderen.

Waterschap Peel en Maasvallei stelt in totaal 2 miljoen euro beschikbaar voor alle gemeenten in het beheergebied van het waterschap. De gemeente Weert ondersteunt dit door ook een duit in het zakje te doen. Daarmee komen deelnemers in de gemeente in aanmerking voor subsidie. De hoogte van deze subsidie zijn de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 9,- per m² afgekoppeld oppervlak.
Als het budget op is, wordt er geen subsidie meer verstrekt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *