Gemeente Weert vordert nakoming overeenkomst bouw RKEC Weert

stadhuis gemeentehuis weert

Ruim 9 miljoen euro stelde de raad van de gemeente Weert op 25 maart 2015 beschikbaar voor de bouw van een Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (RKEC) aan de Beatrixlaan te Weert. Daarin gaan drie onderwijspartijen en een zorgpartij samenwerken. De school voor speciaal onderwijs zou in de laatste maanden van 2017 in gebruik worden genomen. De eerste steenlegging laat echter op zich wachten.

De bijdragen van de gemeente en de provincie zijn definitief. De andere partijen blijken nu echter niet bereid de toegezegde bijdragen in te brengen. Vandaar dat de gemeente nu een juridische procedure start om die partijen te houden aan de overeenkomst die in 2015 is afgesloten.
In het RKEC zouden worden gehuisvest de school voor speciaal Onderwijs Het Palet, De Widdonck en De Wijnberg. Daarbij zou de Mutsaertsstichting als zorgpartner aansluiten.
Bovendien was het de bedoeling twee gymzalen te realiseren ter vervanging van sportzaal Moesel.

Al sinds 2008 zitten partijen aan tafel om te komen tot de realisatie van een RKEC. Begin 2015 werd duidelijk dat het project inhoudelijk en financieel haalbaar was.
De provincie Limburg had voor het project bijna 1,9 miljoen over. De raad van de gemeente Weert voegde in maart 2015 daar nog een bedrag aan toe van ongeveer 7,5 miljoen. De onderwijspartijen verbonden zich via een realisatieovereenkomst voor een investering van bijna 1,3 miljoen.

De nieuwbouw is tot in detail uitgewerkt. Aannemers zijn aangeschreven en één aannemer is zelfs geselecteerd. De bouw kan aanvangen.
Echter de betrokken onderwijspartijen zijn bij nader inzien niet bereid om de toegezegde bijdrage van 1,3 miljoen in te brengen. Sterker nog, er wordt verwacht dat de gemeente ook voor deze investering garant gaat staan. Vanaf het eerste moment is vanuit de gemeente duidelijk aangegeven dat dit geen optie is.

Er is gekeken naar mogelijkheden van alternatieve financiering waarbij geen garantstelling noodzakelijk is. Maar al die alternatieven hebben niet geleid tot een oplossing. Namelijk de inbreng van de toegezegde bijdrage van 1,3 miljoen. Dat bedrag ontbreekt nog steeds.
Inmiddels heeft een van de partners, het schoolbestuur MeerderWeert, waaronder Het Palet valt, verklaard ruim € 400.000,- in te willen brengen. Maar om te komen tot een eerste steenlegging dient elke partij een bijdrage te leveren.

Omdat de gemeente Weert belang hecht aan goede scholen, zeker voor het speciaal onderwijs, moet zo snel mogelijk worden gestart met de bouw. Partijen zijn een overeenkomst aangegaan en die moeten ze nakomen. Om dit te realiseren heeft het college van B&W besloten een juridische procedure te starten. Deze richt zich op alle partijen die een handtekening hebben gezet onder de realisatieovereenkomst.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.