Nederweert gaat aan de slag met de Kanaalzone

Gemeentehuis Nederweert

Nederweert en Budschop beter met elkaar verbinden. Waarbij het kanaal en de provinciale weg N266 (Aan Vijftien) niet langer een belemmering vormen, maar onderdeel zijn van een aantrekkelijke ruimte die de kernen met elkaar verbindt. Deze ambitie heeft de raad in november 2016 vastgelegd in de Structuurvisie Kanaalzone Nederweert. Aan de zijde Budschop wil de gemeente samen met de bewoners op korte termijn starten met het uitwerken van de plannen. In het voorjaar van 2018 beginnen ze met de uitvoering.

De Structuurvisie Kanaalzone Nederweert is samen met bewoners en belanghebbenden opgesteld. Door het houden van bijeenkomsten, enquêtes en workshops zijn alle ideeën geïnventariseerd en vastgelegd in een ideeënboek. Deze ideeën werkt het gemeentebestuur nu verder uit. Hierbij worden de bewoners actief betrokken.

In de huidige Structuurvisie Kanaalzone gaat men ervan uit dat de drukke provinciale weg een stuk rustiger wordt als de nieuwe randweg aangelegd wordt. Aan Vijftien is dan een normale woonstraat, waarbij het omliggende gebied parkachtig is ingericht.

De gemeente en provincie werken nu ook een variant uit waarbij de randweg niet aangelegd wordt, zodat ze een betere afweging kunnen maken. Ook voor deze variant gaan ze met bewoners een visie opstellen, waarin ze aangeven hoe we de Kanaalzone aantrekkelijker kunnen maken. Vooral voor de zijde van Nederweert levert dit veel beperkingen op. Voor de zijde Budschop maakt dit weinig uit. Ook als de randweg er niet komt, biedt deze zijde voldoende mogelijkheden voor een aantrekkelijk parkgebied. Daarom gaan ze hier nu mee aan de slag.

In de structuurvisie is aangegeven dat de gemeente Nederweert de passantenhaven al in 2017/2018 uitbreiden. Hiervoor moet het scoutinggebouw verplaatst worden. Gebleken is dat dit noodgebouw erg slecht is en dat verplaatsing niet mogelijk is. Ook is het de vraag of dit nog wel de beste locatie is voor de waterscouting. De gemeenteraad heeft daarom besloten om dit eerst te onderzoeken en de uitbreiding van de passantenhaven uit te stellen.

In het gebied tussen Brug 15 en de Winnerstraat liggen weinig beperkingen en dit stuk kan nu dus al aangepakt worden. Een groot gedeelte maakt onderdeel uit van de nieuwbouwwijk Merenveld. Omdat de verkoop hier zeer voorspoedig loopt, willen ze dit in ieder geval op korte termijn gaan inrichten.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *