Gemeente Weert zaait kleurrijke bermen in

Bloemen kleuren markt

De gemeente Weert heeft gekozen voor een grotere diversiteit van planten en bloemen in de bermen. Dit heeft onder andere een positief effect op de stand van insecten zoals bijen en vlinders. Daarnaast krijgen de bermen een fleurig en kleurrijk karakter. Om dit te realiseren worden er in de bestaande grasbermen, middengeleiders en gazons stroken aangelegd met een bloemrijk mengsel.

Dit sluit aan bij de actie van gratis bloemenzaad waarmee inwoners de omgeving bloemrijker kunnen maken.

Om de bloemrijke bermen in stand te houden wordt het beheer aangepast. Deze bermen en stroken worden dan 1x per jaar gemaaid, waarbij het maaisel niet direct wordt afgevoerd. Dit blijft ongeveer een week liggen. Dan kan het zaad uit de bloemen vallen en blijft in de berm achter. Zo wordt de kiem gelegd voor begroeiing in het jaar daarop.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.