Subsidieregeling stimulering toerisme en recreatie Maasgouw

kayak watersport

De gemeente Maasgouw heeft de ambitie verder te groeien als een aantrekkelijk en dynamisch vrijetijdsgebied. Om dat te kunnen realiseren wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijke programma Toerisme en Recreatie 2020 (TR 2020). Dit programma richt zich op de vitalisering van de verblijfsrecreatie (zoals vakantieparken), het realiseren van meer vrijetijdsbelevenissen (dagrecreatie) en op de branding en marketing van het gebied.

Ter uitvoering van het programma TR 2020 heeft het college van B&W de subsidieregeling “Stimulering Toerisme en Recreatie 2017/2018” vastgesteld. Deze regeling biedt ondernemers en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om bij de gemeente Maasgouw een subsidie aan te vragen ter cofinanciering van toeristisch-recreatieve initiatieven en projecten. Door de gemeenteraad is een bedrag van € 250 000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze regeling.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.