Geen vergunning voor uitbreiding supermarkt Lambertushof Nederweert

Nederweert gemeentehuis kerk

De eigenaar van het pand Jan Linders bij het Lambertushof, Vastgoedeigenaar Supravast, heeft zijn plannen voor het verbouwen van het winkelpand onvoldoende onderbouwd. De onderbouwing van het plan schiet onder meer te kort op het gebied van economische uitvoerbaarheid, archeologie, geluidsnormen c.q. een goed woon- en leefklimaat en verkeersveiligheid. Supravast weigert ondanks verzoeken van de gemeente om in goed overleg het plan aan te vullen om zo alsnog tot een vergunning te komen. De gemeente kon dan ook niet anders dan de vergunning weigeren. Het college vindt de opstelling van Supravast onbegrijpelijk.

De eigenaar van de supermarktlocatie aan de Lambertushof diende een plan in voor de uitbreiding van het pand. Het ingediende plan blijkt onvoldoende onderbouwd ten aanzien van een aantal wettelijke eisen. Het gaat onder meer om eisen met betrekking tot geluidsoverlast voor de bewoners en omgeving, eisen met betrekking tot archeologie, de economische uitvoerbaarheid van het plan en eisen ten aanzien van de verkeersveiligheid en -doorstroming. Dit zijn normale eisen, die bij ieder vergelijkbaar bouwplan aan de orde zijn.

Verder concludeert het college dat een aantal zaken, van belang zijn om het plan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, nog niet definitief zijn gewaarborgd. Te denken valt aan bijvoorbeeld de voor het plan benodigde verwerving van gronden, de definitieve overeenstemming met de vereniging van eigenaren van het pand en het contracteren van een nieuwe huurder voor het pand. Deze zaken zouden vergunningverlening niet direct in de weg hoeven staan, maar zijn essentieel met betrekking tot de daadwerkelijke realiseerbaarheid van het plan. Er is op deze punten nog geen enkele bindende afspraak aangetoond.

Supravast kreeg meer tijd om de vergunningsaanvraag aan te vullen en de gemeente heeft diverse malen en op diverse manieren geprobeerd om alsnog in overleg met Supravast te komen om een vergunning voor het plan mogelijk te maken. “De noodzakelijke informatie hebben we niet gekregen en overleg is er niet gekomen,” aldus wethouder Coumans. De gemeente kan dan niet anders dan de vergunning weigeren. “Toen we dit zagen aankomen hebben we dit uiteraard voorgelegd aan Supravast. We hebben voorgesteld om in overleg alsnog toe te werken naar een vergunning. Supravast heeft overleg geweigerd. Deze gang van zaken hebben wij bij geen enkel bouwplan ooit eerder meegemaakt en is voor ons volkomen onbegrijpelijk,” aldus wethouder Coumans.

Er is veel gesproken over het centrumplan van Nederweert. Één ding staat vast, afwachten is geen optie. Een op de vier Nederweertenaren doet momenteel zijn dagelijkse boodschappen elders. De gemeenteraad heeft medio mei 2017 de besluiten gemoeid met de herontwikkeling van het centrum nogmaals herbevestigd. Dat onderstreept de urgentie dat er iets moet gebeuren in Nederweert.

Het college en een meerderheid van de raad koos voor het optimaliseren van de Lambertushof én de ontwikkeling van de locatie Wijen (zonder dagwinkels). Dit om ervoor te zorgen dat het centrum van Nederweert weer aantrekkelijk wordt als boodschappen- en winkelcentrum. Om de ontwikkeling aan de Lambertushof mogelijk te maken heeft de gemeente aangegeven bereid te zijn om eventueel gronden aan Supravast te verkopen om de gewenste plannen mogelijk te maken. De uitvoering van plannen is echter alleen mogelijk wanneer niet alleen de gemeente, maar ook de marktpartijen constructief meewerken.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *