Vroegere ziekenhuis Maaseik: bewaken door bewoning

Vanaf 2 oktober opent het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen langs de Diestersteenweg in Maaseik. Dat betekent dat het vroegere ziekenhuis langs de Monseigneur Koningsstraat op die dag de deuren sluit. Het stadsbestuur zoekt, in samenwerking met een studiebureau, naar een nieuwe en functionele invulling voor die ganse omgeving. Tot dan kan leegstand echter een last vormen. Er liggen mogelijke problemen op de loer zoals verval, vernieling, inbraak, brandstichting en overlast voor de omgeving. Maaseik stelde daarom een leegstandsbeheerder aan, die dergelijke problemen mee helpt voorkomen.

Het ziekenhuis langs de Mgr. Koningsstraat in Maaseik werd uitgebaat door de vzw Ziekenhuis Maas en Kempen. De grond waarop dit ziekenhuis staat is eigendom van het OCMW-Maaseik, waardoor het – na het vertrek van ZMK – terug de beurt aan het OCMW is om, samen met de stad Maaseik, initiatief in deze zaak neemt. Er werd een tussentijdse oplossing voor de invulling van het gebouw gezocht, tot de definitieve, nieuwe functie van het gebied gekend is. De belangrijkste doelstelling is om het pand te beschermen en te bewaken tegen leegstandsrisico’s en om de leefbaarheid voor de omwonenden te behouden en te vergroten. Om leegstandsrisico’s zoals vandalisme, diefstal en verval te minimaliseren werd gezocht naar een dienstverlener die het gebouw kan ‘bewaken door bewoning’. De woongelegenheden, die in het gebouw gecreëerd worden, worden tijdelijk ter beschikking gesteld, maar ze moeten vlot vrijgegeven kunnen worden wanneer het gebouw een nieuwe functie krijgt.

‘Prevenda leegstandbeheer’ uit Turnhout werd aangesteld om het leegstandbeheer te organiseren. De rode draad is bewoning, maar er is ook ruimte voor creatief-productieve personen en voor startende ondernemers binnen de unieke combinatie wonen/werken. Mogelijke invullingen zijn: kantoren, creatieve ruimten, showrooms of studio’s, vormgeving, design, beeldende kunst, enz.

In eerste instantie worden op strategische plaatsen ingebruiknemers geplaatst om de bewaring en bewaking van het gebouw te garanderen.

“We willen voorkomen”, aldus OCMW-voorzitter Marcel Raets, “dat het gebouw op korte termijn vernield zou worden. We hebben hiervoor de beste oplossing gevonden en bovendien kunnen we, wanneer de definitieve invulling van het gebied zal gekend zijn, vlug daarop inspelen door het gebouw opnieuw leeg te maken.
Een goed leegstandsbeheer biedt de beste oplossing voor leegstand. Bovendien is het een zeer laagdrempelige vorm om via het aangaan van een overeenkomst met een aantal bruikleennemers deze oplossing voor leegstand te kunnen bieden. Zij ‘lenen’ het gebouw als tijdelijk onderkomen en wij zijn gevrijwaard van beschadiging van ons patrimonium.”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.