Meer biodiversiteit en beleving aan Domein De Bever

Domein De Bever, gelegen in de vallei van de Warmbeek, is één van de mooiste plekjes in Hamont-Achel. De natuur kon er echter jarenlang haar vrije gang gaan en er was geen grootschalig onderhoud. Het gevolg is nu dat de vijver dreigt dicht te slibben. De stad Hamont-Achel, het Regionaal Landschap Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos slaan daarom de handen in mekaar om het domein weer in topconditie te krijgen. Met steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg wordt via het Europees LEADER-programma ook een educatieve invulling gegeven aan het domein.

Om het voortbestaan van De Bever te garanderen, krijgt het domein een make-over. Dit gebeurt aan de hand van vier deelprojecten: het kappen van bomen, vijverherstel, heideherstel en het aanleggen van een belevingspad. De bomen aan de rand van de vijver worden grotendeels gekapt. De bladval vormt immers een voedselbron voor het parelvederkruid. Deze agressieve exoot overwoekert meer dan de helft van de vijver in domein De Bever en bedreigt fauna en flora. Tijdens de werken wordt de invasieve plant verwijderd en zal de vijver natuurvriendelijk ingericht worden met een plasdraszone langs de oevers. Een reeds bestaande open plek in het bos van ongeveer 1 hectare groot wordt omgevormd naar natte heide. Heel wat dier- en plantensoorten, zoals de heikikker, zullen profiteren van deze natuurherstelwerken.

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove: “Domein De Bever is gelegen binnen Natura 2000-gebied en heeft veel potentieel naar natuurontwikkeling toe. Europa vraagt aan lokale overheden om binnen deze gebieden de natuur in topconditie te houden, maar dergelijk engagement weegt vaak door op een gemeentelijke begroting. Dankzij Investeringssubsidies voor Natuur zijn lokale overheden in staat om zelf de regie in handen te nemen. Zo kunnen ze samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Lage Kempen grootschalige investeringen in natuur tot een goed einde brengen.”

“Na de inrichtingswerken hopen we hier de zeldzame heikikker terug te zien”, gaat de gedeputeerde verder. “Deze soort is al gesignaleerd nabij het Hageven in Neerpelt en de Achelse Kluis. Het mooie aan dit project in Hamont-Achel is bovendien dat de gemeente werk maakt van inspraak en participatie. De burger betrekken bij natuurontwikkeling is dan ook één van de basiselementen om grootschalige natuurherstelprojecten tot een goed einde te brengen.”

Schepen van Milieu Guy Joosten: “Domein De Bever zal de komende jaren een nieuw uitzicht krijgen. Maar bouwen aan de toekomst doet de stad niet alleen. Hamont-Achel vraagt de technische ondersteuning van Agentschap voor Natuur en Bos en van het Regionaal Landschap Lage Kempen, en doet beroep op de deskundigheid van de eigen bewoners en andere belangengroepen. Een speciaal in het leven geroepen werkgroep is al vanaf het begin betrokken bij dit project. Deze bestaat onder andere uit lokale verenigingen zoals horecazaak de Bever, sterrenwacht de Noorderkroon, Galandart, aangrenzende landbouwers… We willen iedereen betrekken bij het project en communiceren dan ook zo goed mogelijk over de plannen. Zo werd er een speciale website voor je klaargemaakt met alle informatie over het project. Ook zijn er twee infopunten op het domein aanwezig en kan je bij de bijhorende horecazaak terecht voor meer info.”

Met steun van LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, komt er een beleef- en ontdekkingspad van 2 kilometer lang dat langs de heide, de vijver en de nabijgelegen blauwe bessenplantage zal kronkelen. “We willen via een aantal educatieve belevingselementen het brede publiek informeren over de natuurwaarden, de hedendaagse landbouwgebruiken en het belang van waterhuishouding voor landbouw en natuur in het gebied”, vertelt gedeputeerde van Landbouw en Plattelandsbeleid Inge Moors. “Op deze manier verhoogt de belevingswaarde op het platteland, één van de doelstellingen die de provincie hoopt te realiseren binnen de Europese plattelandsprogramma’s. Zo komen er speelse belevingselementen zoals een trekschuitje en vlonders over het water, een uitkijktorentje met uitzicht over de blauwe bessenplantage, een droge voetenpad… Aan de vijver en in de poelen kan je naar allerlei waterbeestjes speuren.?”

Burgemeester Theo Schuurmans is alvast opgetogen over de plannen: “Natuur is belangrijk voor Hamont-Achel. Het is dan ook niet de eerste keer dat we hierin investeren samen met andere overheden. Denk maar aan de Warmbeek, waar Aquafin onlangs nog haar jaarlijkse evenement Chap’Eau organiseerde. Een initiatief dat we vanuit het stadsbestuur zeker toejuichen.”

De totale investering voor de transformatie van de Bever bedraagt € 300.000. De inrichting wordt deels gesubsidieerd via Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg (€ 74.067 aan LEADER-steun) en de Vlaamse overheid (investeringssubsidie Natuur). In de winter van 2017 starten de inrichtingswerken. Deze duren tot eind 2018 en worden in verschillende fases uitgevoerd. Tijdens de werken blijft het domein toegankelijk, maar er kan wel tijdelijk hinder zijn.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *