Plannen voor aanpak centrum Opitter

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Bree, brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Gedeeltelijke herziening BPA zonevreemde bedrijven’ en het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Gedeeltelijke herziening RUP Centrum Opitter’ voor eenieder ter inzage liggen op het stadhuis te Bree, Dienst Ruimtelijke Ordening, nog tot en met 1 januari 2018, tijdens de gewone openingsuren. 

Al wie omtrent dat plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de Stad Bree laten geworden voor het einde van de termijn van terinzagelegging.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *