Drukke Educatief Natuurbeheer week in de Abeekvallei

De scholen van VBS Ellikom, Klim-op Meeuwen, Pieter Brueghel Grote-Brogel en Erpekom deden onlangs hun Educatief Natuurbeheer in de Abeekvallei.

Dinsdag 24 oktober hebben tien leerlingen van VBS Ellikom van juf Marleen de heide beheerd in gebied Aen de Slagmolen. Met schubben en kniptangen werden de vliegdennen en vliegberken verwijderd. Hier wordt de heide een handje geholpen om tot volwaardige Kempische heide te kunnen uitgroeien.

Twee zesdes, met in totaal 50 leerlingen van juf Christel en meester Marc van Klim-op Meeuwen waren op woensdag 25 oktober present aan de Pastorijbemden langs de Beemdstraat om daar graslandbeheer te doen. Met harken, rieken en draagberries werd afgemaaid gras in een container gedeponeerd. Wat zij doen is voortzetting van gras-en hooibeheer welke hun voorouders in deze beemden voor den brode deden en welke een uitzonderlijke basis was en nu is voor de biodiversiteit. Na de werken was er nog tijd voor een wandeling door gebied De Goorten met speciale aandacht voor de bewoning van het bijenhotel.

Op vrijdag 27 oktober gaven de 25 leerlingen van de vijfde klas onder begeleiding van de interimjuf van de Pieter Brueghelschool Grote-Brogel een vervolg aan het heidebeheer van de school van Ellikom. Voor de kinderen is het een uitdaging om een jong boompje met wortel en stam uit de grond te verwijderen. Deze werden op hopen gedeponeerd om door het landschapsteam van Natuurpunt afgevoerd te worden.

Tot slot deden op deze namiddag tien leerlingen van de vierde, vijfde, en zesde klas van juf Silvie van de Pieter Brueghelschool Erpekom hun graslandbeheer In de Erpecommer Bemden langs de Ellikommerdijk. Het werk is op maat gepland voor deze jonge kinderhanden. De werkwijze en natuurdoelstelling zijn hetzelfde als deze aan de Pastorijbemden in Meeuwen.

De leerkrachten, Liselotte Bollen educatief medewerkster en vrijwilligers van NP stonden garant voor een goed verloop.

Foto: Jan Hendrikx

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.