december 13, 2017

Regen druppels 1
Maaseik gaat in samenwerking met Infrax een ‘hemelwaterplan’ opmaken. Het hemelwaterplan brengt de afvoer van de neerslag in kaart voor het hele grondgebied van de gemeente. Met zo’n plan krijgen ze zicht op probleemzones en meer duidelijkheid over de locaties en manieren waarop overlast door het hemelwater kan worden bestreden: geïnfiltreerd, gebufferd of vertraagd afgevoerd....
2010editieFoto-00571
Helemaal gratis, dat is de Silvester Gastloop 2017 in Ell, op zondag 31 december. Voor de twaalfde maal wordt dit jaar deze gastloop georganiseerd voor wandelaars en hardlopers. Start (hardlopers én wandelaars) is om precies 10.00 uur vanaf café ‘De Prairie’ aan de Sebastiaanstraat 51 in Ell. Voor degenen die ná 10.00 uur willen vertrekken...
Oelemarkt Weert
Door de gemeente Weert zijn drie Weerter vrijwilligersprojecten aangemeld voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen. Dit is een landelijke wedstrijd waarbij vanuit heel Nederland projecten zijn aangemeld. Tot en met 30 januari 2018 kan er op projecten gestemd worden voor de publieksprijs. Stemmen kan online. De aangemelde vrijwilligersprojecten zijn: Repair Café Weert Weerter Minimagroep Project...
12122017-01
Heel wat sluipverkeer komende uit Neeroeteren gebruikt de Hoogbaan in Rotem om naar Dilsen te rijden, om zo de verkeerslichten aan het kruispunt Rijksweg – Kempenstraat te vermijden. Aangezien de Hoogbaan een belangrijke fietsverbinding is, wil de Stad Dilsen-Stokkem in samenspraak met de buurtbewoners verkeersmaatregelen nemen om het sluipverkeer tegen te gaan. Tijdens een gehouden...
Dilsen-Stokkem vlag
De Stad Dilsen-Stokkem verlaagt de belastingen. De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen dalen. Door de overheveling van de persoonsgebonden materies van de provincies naar de Vlaamse overheid werd de basisheffing op de onroerende voorheffing aangepast. Hierdoor verhoogt de opbrengst per opcentiemen voor de gemeentes. Voor Dilsen-Stokkem betekende dit concreet dat de bestaande 1300...
Ministerie Justitie Vredegerecht Politierechtbank
“Mijn voet schoot van het pedaal en daarom heb ik een kleine aanrijding veroorzaakt”, zo verklaarde een 83-jarige Nederlander aan de politierechter in Maaseik toen hij zich diende te verantwoorden over een eerder ongeval. “De schade is geregeld en ik ben nooit eerder voor de rechter moeten verschijnen.” Voor het ongeval in de politiezone Maasland,...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL