Commotie rondom ontslag voorzitter Cultuurraad Dilsen-Stokkem

In de Stad Dilsen-Stokkem is commotie ontstaan rondom een verschenen ontslagbrief van Arnold Colla, voorzitter van de Cultuurraad van Dilsen-Stokkem.

“De brief is op 5 januari binnen gekomen en is vervolgens op 12 januari besproken”, zo reageert Schepen van Cultuur Jos Opdenakker van Dilsen-Stokkem desgevraagd. Ook is aan de heer Colla een reactie geschreven vanuit het college rondom zijn schrijven. “Dat het samenwerken met adviesraden voor het stadsbestuur soms zoeken is naar een goed evenwicht is vrij logisch, maar dit evenwicht zoek je samen met je adviesraad. En we kunnen aantonen dat dit lukt en dat veel goed-werkende adviesraden, samen met het stadsbestuur, de meerwaarde van inspraak en burgerbetrokkenheid uitdragen naar onze verenigingen en burgers”, zo vertelt schepen Opdenakker, refererend aan de antwoordbrief.

De commotie is ontstaan rondom een Facebook-post van de lokale CD&V fractievan Dilsen-Stokkem. Hierin wordt aangegeven dat de gehele Cultuurraad is afgetreden. “Er is nog steeds een geldig werkende Cultuurraad”, aldus schepen Jos Opdenakker. “De leden van het vorige Dagelijks Bestuur blijven in de Algemene Vergadering zetelen, met uitzondering van voorzitter Arnold Colla; Deze laatste was klaarblijkelijk misnoegd over de afvaardiging van een nieuw lid in de Algemene vergadering en het dagelijks bestuur”, aldus de schepen.

De heer Colla reageert vervolgens dat hij van mening is dat het huidige stadsbestuur de adviezen van de Cultuurraad altijd langs zich heeft neergelegd. “Ze zijn ons liever kwijt dan rijk”, aldus de Arnold Colla. Volgens schepen Opdenakker van Dilsen-Stokkem is dit absoluut niet correct. “De misnoeging bij de heer Colla is gekomen toen er een nieuw lid tot de Algemene Vergadering en het Algemeen bestuur is toegevoegd.”

Colla zelf vervolgt: ““Het loopt eigenlijk al sinds 2011 moeilijk met de adviesorganen in Dilsen-Stokkem. We werden hoe langer hoe minder betrokken. Wat we deden werd afgeblokt. Aan de ene kant werd de goede financiële situatie van de stad beklemtoond, aan de andere kant was elke euro te veel. Zelfs een koffie tijdens de vergadering was er teveel aan.”

Oppositiepartij CD&V van Dilsen-Stokkem geeft in een post op Facebook aan dat ze verbaasd zijn dat nog niemand contact heeft opgenomen met de vrijwilligers van de Cultuurraad. “De ontslagbrief dateert van 5 januari en werd besproken op het schepencollege van 12 januari. Er is met andere woorden niks stilgehouden. Overigens verwijst CD&V zelf in de betreffende post naar het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen”, vervolgt de schepen.

“Het stadsbestuur is onze adviesraden liever kwijt dan rijk!”, is een reactie die Arnold Colla aangeeft en ook in zijn ontslagbrief aan het College van Burgemeester en Schepenen neerschrijft. “Dilsen-Stokkem telt naast de Cultuurraad ook onder meer een Seniorenraad, Integratieraad, Sportraad, Jeugdraad, Gezinsraad, kortom tal van adviesraden die zeer goed werken en waar het stadsbestuur ook graag èn intens mee samenwerkt. Er wordt meermaals advies gevraagd en overleg gepleegd. Feit is dat alle raden een logistieke ondersteuning hebben en ook worden bijgestaan door iemand van de administratie”, aldus Schepen Jos Opdenakker.

De schepen geeft een andere kijk op de zaak: “Sedert enige tijd werden de mensen van de dienst Cultuur/ WVC helaas niet meer uitgenodigd door Voorzitter Colla op de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Cultuurraad. De Algemene Vergadering die jaarlijks werd georganiseerd en waarvan de laatste plaatsvond op 12 december jl., werd wel bijgewoond door de cultuurbeleidsverantwoordelijke en mezelf, als schepen van Cultuur. Hier heeft de heer Arnold Colla zijn ontslag aangekondigd.”

De pijnplek bij Arnold Colla blijkt te liggen in het feit dat er een centrumplein in Dilsen-Stokkem is gekomen in plaats van een gemeenschapscentrum. “Nadat het centrumplein werd goedgekeurd brachten we constructieve adviezen over het centrumplein. Het college stond er niet open voor. Hetzelfde verhaal voor de zaal in Elen. Adviezen zijn genegeerd. Nu zitten we her en der met onbruikbare lokalen. Onze verenigingen moeten uitwijken naar lokalen buiten de fusie. Voor het stadhuis van Stokkem hetzelfde verhaal. Steeds het budget als excuus. Dat rijmt natuurlijk niet met de 1,6 miljoen die we uitgeven aan een plein. Als er beschadigingen zijn aan het Stadhuis in Stokkem, door een verkeerd gebruik, en we vragen om in de toekomst beter na te denken over de verschillende beschermde gebouwen, krijgen we lik op stuk”, aldus Colla.

“Dat ligt toch anders”, aldus Schepen Opdenakker: “Het stadhuis in Stokkem werd recent gerestaureerd in samenspraak met de adviesraden en de hoofdgebruikers, zijnde de Kunst Kring A. Sauwen. Ook de andere culturele infrastructuur als ‘Nieuwenborgh’, ‘OC Elen’ en ‘Aud Lanker’ worden zeker veelvuldig gebruikt door het verenigingsleven. Ook dit jaar zijn er budgetten opgenomen voor verbeteringen in deze infrastructuur (toog, dak sanitair, verduistering, geluidsinstallatie.., red.)”, zo vervolgt hij.

De oud-voorzitter van de Cultuurraad van Dilsen-Stokkem is verbolgen. “Als Cultuurraad hebben we meerdere voorstellen gedaan om de werking te verbeteren, hebben overleg gepland, projecten voorgesteld en zo meer. Steeds hebben we gezocht naar manieren om samen te werken. Niet tegen elkaar maar samen mèt elkaar zoeken naar oplossingen. Hier kwam geen gehoor op”, zo vertelt hij.

Schepen Opdenakker is verbaasd. “De dienst WVC heeft geen kennis van verbetervoorstellen geformuleerd door de voorzitter van de Cultuurraad rond de vergaderingen die hij bijeenriep”, zo vertelt hij.

Het verhaal zal nog wel een vervolg krijgen. “Als Stadsbestuur zijn we uiteraard bereid om de vragen die CD&V heeft gesteld over dit ontslag op de gemeenteraad te beantwoorden en te verduidelijken”, zo besluit Schepen Jos Opdenakker.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.