Kritiek op 'Plastic-besluit' Weerter stadsbestuur

De Weerter CDA-fractie wil van het college van B en W weten waarom de regels voor het gebruik van glas of plastic in de horeca zijn aangepast en waarom het college geen uitvoering geeft aan de motie daarover die de gemeenteraad heeft aangenomen. Ook politieke beweging DUS Weert geeft aan het besluit om de Weerter horeca tijdens evenementen verplicht in plastic bekertjes te laten tappen, niet te snappen. “Is het consequent beleid of doorgeslagen gekte?”, vraagt DUS voorman Rob van Dooren zich af.

De Weerter gemeenteraad heeft afgelopen september het college in een motie opgedragen om na de kermis de regels te blijven hanteren zoals vastgelegd in het Evenementenbeleidsplan 2011-2015. Dit evenementenbeleidsplan is destijds door het college ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Nu blijkt het college, zonder voorafgaand overleg met de gemeenteraad, een afwijkend besluit over het gebruik van glas en/of plastic te hebben genomen. Het besluit van het college gaat aanzienlijk verder dan wat in het Evenementenbeleidsplan staat. Het CDA staat op het standpunt ‘dat plastic gebruikt moet worden als daar uit oogpunt van veiligheid aanleiding toe is, maar het moet zich beperken tot die evenementen én locaties waar dat noodzakelijk is.’

De CDA fractie heeft aan de andere fracties voorgesteld om het besluit van het college te bespreken in de vergadering van de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners van komende dinsdag, 16 januari.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.