Weert houdt bomenbeleid en beheer tegen het licht

De gemeente Weert kent al jaren een Bomenbeleidsplan. Dit beleidsplan is de basis voor het Bomenbeheerplan waarin het onderhoud en het beheer van het grote, gedeeltelijk óók monumentale, bomenbestand van de stad wordt geregeld. Omdat de inzichten over het beheer van de bomen de laatste jaren sterk veranderen, werkt Weert nu aan een actualisering van het bomenbeleidsplan en het bomenbeheerplan.

Het bestaande Bomenbeleidsplan voor Weert dateert uit 2012. Uit reacties van burgers en ondernemers en uit klachten wordt steeds vaker duidelijk dat het nodig is om de huidige ideeën over bomenbeheer en de opzet van het beleidsplan te evalueren en waar nodig aan nieuwe inzichten aan te passen.

Zo leeft de wens om de omgeving in het Bomenbeheerplan een grotere rol te geven. Dat kan door burgers en organisaties als Stichting Groen Weert meer te betrekken bij het bomenbeheer en door bij een besluit over het plaatsen, beheer of rooien van bomen meer naar de omgeving te kijken. Daarbij moet de rol van deze partijen wel duidelijk worden vastgelegd.

Als voorbeeld wordt bezien of de overlastmatrix voor bomen nog wel aansluit op de huidige inzichten over het belang van bomen. De overlastmatrix wordt gehanteerd om te bepalen of een boom gerooid kan worden wanneer deze overlast veroorzaakt.

Het nieuwe beleidsplan en beheerplan moet voor burgers, ondernemers en stichtingen duidelijk aangeven wat voor de gemeente de kaders zijn bij het beheer van de bomen. Uitgangspunt daarbij is een goede balans creëren tussen het streven om Groenste Regio te zijn en te blijven en anderzijds het woon- en leefgenot.

Het Bomenbeleidsplan en -beheersplan moeten in de 2e helft van 2018 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *